Zorgorganisatie ’s Heeren Loo rolt LED verlichting uit

Zorgorganisatie ’s Heeren Loo zet de komende jaren een aantal grote stappen met het verduurzamen van haar gebouwen, waardoor de CO2-uitstoot in 10 jaar tijd wordt gehalveerd. Men plaatst onder meer LED verlichting.

’s Heeren Loo gaat de gebouwen die vanaf nu gebouwd worden Bijna Energie Neutraal (BENG) maken. Dit betekent dat maatregelen als LED verlichting, dak-, muur- en vloerisolatie en warmtepompen worden aangelegd. Daarnaast worden in veel gevallen zonnepanelen op daken geplaatst om de stroom duurzaam op te wekken.

Nieuwbouw en renovatie
Ook bij alle gebouwen die de komende 10 jaar gerenoveerd worden, past ’s Heeren Loo duurzaamheidsmaatregelen toe. Voor de periode van 2021 tot en met 2025 betekent dit dat de organisatie ruim 100 nieuwe gebouwen volgens ‘BENG’ bouwt en 35 gebouwen renoveert met duurzaamheidsmaatregelen.

Nulmeting
De stappen zijn opgenomen in het meerjarenprogramma ‘Deal Duurzaam Ondernemen’. ’s Heeren Loo werkt de komende 10 jaar aan het verduurzamen van al haar gebouwen, zowel bij nieuwbouw als renovatie.

Roeland Brouns, directeur Vastgoed bij ’s Heeren Loo: ‘Met een nulmeting van onze CO2-uitstoot in 2018 hebben we uitgerekend welke maatregelen nodig zijn om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten. We brengen elk jaar onze CO2-uitstoot in kaart. Op die manier kunnen we in de gaten houden of we nog op koers zitten of dat we aanpassingen moeten maken.’

bron: ledmagazine.nl