Wijkvereniging BUITENgewoon de Greiden: Iedereen veilig in de wijk

HEERENVEEN – Het zijn de donkere maanden van het jaar. Hoewel er een grote daling van inbraken was te zien tijdens de Lockdown periode is het dievengilde weer paraat en actief.

Zo ook in de wijk De Greiden in Heerenveen. En hoewel we vaak denken, dat inbrekers alleen langskomen op plekken waar het erg donker is, zeggen de statistieken anders. Toch krijgt wijkvereniging BUITENgewoon De Greiden vaak klachten van (oudere) wijkbewoners die moeite hebben met waar de verlichting is afgeschakeld en de straten veel donkerder zijn dan voor het algemene veiligheidsgevoel wenselijk is. Anton Melein aan het woord over de veiligheid in de wijk.

“Als wijkvereniging begrijpen wij hoe de gemeente Heerenveen het lichtbeleid wil voeren, waarin zij steeds bewuster wil kijken naar de balans tussen licht en donkerte. Daarentegen begrijpen wij ook de zorgen van onze mede buurtbewoners. Er zijn inderdaad plekken waar het erg donker is, vooral op sommige pleintjes en hofjes. De vraag is natuurlijk of de bewoners zelf er ook iets aan kunnen doen, bijvoorbeeld verlichting met bewegingssensoren op hun eigen schuurtje plaatsen.”

“De gemeente is bezig met alle oude straatverlichting te vervangen door LED verlichting. Dit kan ons niet snel genoeg gaan! LED verlichting geeft veel voordelen. Het veroorzaakt geen lichtvervuiling, lichthinder of verblinding. Daarnaast is de lichtprojectie alleen gericht op het straatoppervlak. Tuinen en gevels van particulieren worden vrijwel niet meer aangelicht. Het lichtbeeld in de straat is daardoor comfortabeler en geeft veel meer rust. Het verstorende effect dat kunstlicht in de nacht op mens en dier heeft, wordt tot een minimum beperkt. Bovendien zijn de nieuwe LED lampen energiezuinig, ze leveren cica 60% tot 80% energiebesparing op ten opzichte van de oude armaturen.”

WhatsApp Buurt Preventie

“Een heel effectief middel is de WABP, de ‘WhatsApp Buurt Preventie’ app, welke niet alleen actief is in onze wijk De Greiden, maar ook in andere wijken en dorpen van onze gemeente. Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak, vernielingen of een verdacht persoon in de buurt. Hoe meer leden er in deze groepsapp zitten, hoe meer ogen en oren er over de buurt waken. Met snelle en juiste communicatie kunnen er belangrijke gegevens worden verzameld. Zo help je de politie om de potentiële daders sneller op te sporen. Je kunt je nog altijd aanmelden, zolang je maar een smartphone hebt. Diegene die niet over zo’n moderne telefoon beschikt kan natuurlijk altijd bij onraad de politie op telefoonnummer 112 bellen. Heeft u vragen over deze buurtpreventie-app, dan kunt u altijd met de wijkvereniging contact opnemen, en anders ook via Facebook en via de gemeentelijke website.”

Klachten naar wijkbeheer

“De uit stekende en scheef liggende putten in straten, en de slecht getegelde voetpaden die er niet beter op zijn geworden nadat er glasvezelkabels werden gegraven zijn en blijven een aandachtspunt voor mensen die slecht ter been zijn. Ook hierover ontvangen wij klachten. Het is wel wenselijk dat de afdeling wijkbeheer van de gemeente deze klachten óók ontvangt, want alleen klagen op social media helpt natuurlijk ook niet!”

De tút en derút zone

“Er doen zich ook veelvuldig onwenselijke veiligheidssituaties voor bij diverse lage scholen in de wijk. Zo kregen we recentelijk nog een bericht van een zeer bezorgde moeder die haar kind op de school tegenover het zorgcentrum Coornhert State heeft. Daar staan vaak aan beide zijden van de weg auto’s geparkeerd en er zijn regelmatig bijna-aanrijdingen met schoolkinderen.

Dagelijks passeren er ook nog autobussen en dan wordt het helemaal krap. Deze school kijkt al weer naar de invoering van ‘klaar overs’, wat helaas lastig blijkt te organiseren met ouders/vrijwilligers.”

Tendens om zonder verlichting te fietsen?

“Het lijkt een beetje een tendens te worden om als schoolgaande puber door Heerenveen te fietsen zonder deugdelijke fietsverlichting. En dat is een zorgelijk probleem. Het gebeurt regelmatig dat jongeren nog net niet geschept worden door auto’s of andere gemotoriseerde vervoersmiddelen. Wij denken dan wel eens: wie is er nu het meeste fout? De jongere zonder verlichting of de ouders die er misschien niet eens vanaf weten of zich er niet om bekommeren? Het is wachten tot het een keertje echt goed fout gaat en er iemand wordt aangereden, met ernstig letsel als gevolg. Dan is de aanschaf van goede fietsverlichting of de reparatie ervan toch echt een heel veel betere optie.

BUITENgewoon de Greiden wil deze maanden november en december extra aandacht besteden aan de veiligheid in de wijk. Deze keer met name op gebied van de fietsveiligheid en deugdelijke fietsverlichting. Wij willen in overleg met de basisscholen in de wijk, de afdeling Verkeer van de gemeente, de wijkagent en Veilig Verkeer Nederland een verlichtingsactie organiseren en daarvoor fietsverlichting, voor en achter, uitdelen. ‘Zien en gezien worden’ zal onze actie gaan heten. Losse fietslampjes zijn een prima tijdelijk alternatief voor fietsen zonder fietsverlichting, maar vervang ze zo snel mogelijk voor degelijke verlichting. Zodat je de weg voor je goed kunt zien en je echt opvalt in het verkeer.”

Met elkaar

“Een algemene conclusie is wel dat er gemeentelijke veiligheidsmaatregelen nodig zijn, maar dat er toch ook veel winst is te halen door zich met elkaar in te zetten voor een veilige wijk. Door op elkaar te passen en door een positieve gedragsverandering. Dat maakt al een heel groot verschil! Want iedereen moet zich veilig kunnen voelen in de wijk!

Heeft u vragen of opmerkingen, u kunt BUITENgewoon De Greiden bereiken via: BUITENgewoon.forum@gmail.com en binnenkort via de website.”

bron: www.grootheerenveen.nl