Westland: ‘Openbare verlichting daar waar mogelijk van LED voorzien’

LED verlichting is de nieuwe standaard in Westland. Conventionele verlichting wordt uitgefaseerd. Dit houdt in dat als een armatuur aan vervanging toe is deze, indien mogelijk, wordt vervangen door een LED lamp.

In 2014 is Westland gestart met de toepassing van LED verlichting in de gemeente. De Pijle Tuinenweg was de eerste officiële, direct in een woongebied gelegen, locatie waar led in straatverlichting is toegepast. Om de ervaringen met de nieuwe vorm van verlichting te inventariseren organiseert Westland Infra op korte termijn een enquête onder bewoners van de Pijle Tuinenweg en bewoners van de direct aangrenzende straten. Eventuele meldingen die bij het Meldpunt Leefomgeving zijn binnengekomen worden hier ook bij betrokken.

Na de Pijle Tuinenweg zijn ook de Waellandweg in Monster en de Van Beuningenstraat en de Korte Kruisweg in Maasdijk voorzien van LED straatverlichting. Westland wil in 2020 de duurzaamste glastuinbouw gemeente zijn van Nederland. De ambitie van gemeente Westland op het gebied van openbare verlichting wordt, in lijn met de vastgestelde beheerplannen voor de openbare ruimte, gevormd door de doelstellingen van het landelijke Energieakkoord. Dit houdt in een energiebesparing van 20 procent in 2020 ten opzichte van 2013.

Conform de vastgestelde beheerplannen wordt in de periode 2016-2020 alle te vervangen openbare verlichting, waar dit rendement oplevert, uitgerust met LED verlichting.

bron: ledmagazine.nl