Werkzaamheden Het Haagje Hoogeveen afgerond

Hoogeveen – De werkzaamheden aan Het Haagje in Hoogeveen zijn afgerond. Dit gebeurde na drie inloopbijeenkomsten waarop gemeente, inwoners en bedrijven bij elkaar kwamen om tot een ontwerp te komen waarin met zoveel mogelijk eisen en wensen rekening werd gehouden.

Tussen april 2019 en eind mei 2020 zijn nuts- en herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd. Dit gebeurde in fases om de woningen en bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Eerst is de zuidkant van Het Haagje klaargemaakt en aansluitend waren de noordkant en de rotonde aan de beurt.

De rijbanen aan de noord- en zuidzijde zijn versmald en tussen beide rijbanen is een overrijdbare middenstrook van beton gekomen. Naast de groenstroken zijn aan weerszijden twee vrijliggende fietspaden gecreëerd. Dit is een aanzienlijke verbetering voor de verkeersveiligheid van fietsers, die in de oude situatie de rijbaan deelden met het auto- en vrachtverkeer. De fietspaden zijn dubbelzijdig en kunnen dus in twee richtingen worden bereden.

Voor de reconstructie was het nodig om bomen te kappen. Daarvoor zijn ter compensatie nieuwe bomen gekomen. Voor de verkeersregelinstallatie bij de Kanaalweg is een rotonde in de plaats gekomen en er is duurzame LED verlichting gekomen in plaats van de oude lichtmasten. In het najaar wordt de rotonde ingeplant.

Voor de realisatie van dit project heeft de gemeente subsidie van de provincie Drenthe ontvangen. De provincie heeft 50% van de kosten voor haar rekening genomen.

bron: regionieuwshoogeveen.nl