Versnelde investeringen in duurzaamheid MAA

De provincie gaat twee geplande projecten om Maastricht Aachen Airport (MAA) duurzamer te maken, versneld uitvoeren.

Het gaat om het renoveren van de dienstweg Noord op het landingsterrein van het vliegveld en het plaatsen van duurzame verlichting. De provincie is eigenaar en exploitant van de luchthaven.

Overlast verminderen
Het provinciebestuur maakt in de nieuwste rapportage over de stand van zaken rond het vliegveld in Beek melding van het versnellen van duurzaamheidsmaatregelen. Zo moet de renovatie van de dienstweg ervoor zorgen dat de geluidsoverlast van vrachtdollies in het nabijgelegen dorp Geverik wordt beperkt. Het gaat om een investering van ruim 800.000 euro. De halogeenverlichting in onder meer de vrachtloodsen en de lichtmasten wordt nog dit jaar vervangen door LED verlichting.

Ook wordt ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis voor MAA. Die heeft ertoe geleid dat sinds eind maart het passagiersvervoer van Corendon en Ryanair vrijwel helemaal is weggevallen. Wel is er meer vrachtverkeer dan gewoonlijk.

Duidelijke stijging
“Aanvankelijk was er minder vracht, maar sinds half maart-begin april is er een duidelijke stijging”, aldus gedeputeerde Joost van den Akker (VVD). “Er zijn veel vluchten met pakketten en medische apparatuur en medicijnen. En ook de vluchten uit China beginnen weer aan te trekken.” Verder speelt bij de toename mee dat er geen vracht meer mee kan komen met passagiersvluchten. “De groei op MAA had zelfs nog groter kunnen zijn als zich niet een deel van de vracht naar Schiphol had verplaatst. Daar kunnen extra vrachtvluchten landen omdat daar nu ruimte is vanwege het annuleren van de meeste passagiersvluchten”, zo zegt de gedeputeerde.

Scenario’s ontwikkeld
In de rapportage staat verder dat er verschillende scenario’s voor de toekomst zijn ontwikkeld om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Want ‘de onbekendheid van de ontwikkeling van het coronavirus maakt voorspellen en vooruitkijken niet eenvoudig’. De definitieve cijfers over 2019 worden ook vermeld. Zo is er 143.000 ton vracht vervoerd, een toename van twaalf procent. Het aantal passagiers steeg met 56 procent tot 445.000. Tegelijk nam het aantal vluchten af met elf procent.

Banen
Het aantal klachten over MAA nam met 72 procent toe tot ruim 67.000. Wel nam het aantal melders heel licht af, met één procent. Het aantal directe en indirecte banen bij het vliegveld bedroeg 1571. Dat zijn er 29 procent meer dan in 2013. De cijfers zijn afkomstig van onderzoeksbureau E’til. Maar ze liggen wel een stuk lager dan die in de jaarlijkse luchtvrachtmonitor van een instituut van de Rotterdamse Erasmusuniversiteit. Die kwam voor 2018 uit op 2835 banen, alleen al in de luchtvrachtsector.

Analyse opstellen
Het provinciebestuur laat daarom een analyse opstellen hoe dat verschil verklaard kan worden. Een deel van de verklaring zou kunnen zijn dan E’til alleen maar kijkt naar werkgelegenheid op het vliegveld zelf en bij de bedrijven op het omliggende bedrijventerrein. In de voortgangsrapportage wordt ook duidelijk dat de plannen voor een nieuwe parkeerplaats en de renovatie van de start- en landingsbaan ‘onverminderd voortgaan’. Die worden nog voor juli afgerond. De geplande start van de werkzaamheden is in het najaar van 2021 voorzien.

bron: www.1limburg.nl