Twee ton subsidie voor LED verlichting in buitengebied Etten-Leur

ETTEN-LEUR De gemeente Etten-Leur heeft twee ton Europese subsidie gekregen voor de aanleg van duurzame verlichting in het buitengebied. Zelf betaalt Etten-Leur ook twee ton aan het project. Komend voorjaar wordt begonnen met de aanleg van LED verlichting. Eind 2021 moet het klaar zijn.

,,We zijn erg blij met de subsidie”, vertelt wethouder Jan van Hal. ,,Nu kunnen we met de uitvoering beginnen. We zijn al langer met het project bezig. Er is geĆÆnventariseerd wat voor soort verlichting bewoners van het buitengebied wensen en waar ze verlichting willen.”

Energieslurper
Etten-Leur telt 13.000 lantaarnpalen, zevenhonderd daarvan staan in het buitengebied. Buitenverlichting is een energieslurper. Er moet electriciteit opgewekt worden om de openbare verlichting te laten branden en dat zorgt voor uitstoot van CO2. Een van de doelen van dit project is om die uitstoot terug te brengen.

,,Alle lantaarnpalen krijgen LED verlichting. Waar nodig wordt de hele mast vervangen, anders alleen de kap. Ook wordt op sommige plekken de verlichting na 23.00 uur gedimd om zo energie te besparen en C02 uitstoot te verminderen”, stelt Van Hal. Etten-Leur werkt in dit Europese project samen met organisaties en gemeenten in BelgiĆ«, Frankrijk en Engeland. ,,We gaan de komende jaren monitoren hoe de nieuwe verlichting bevalt, of bijsturing nodig is en of er voldoende lantaarnpalen staan. De ervaringen worden uitgewisseld.”

Verlichting
De wegen in het buitengebied die nu niet verlicht zijn, worden in principe in de toekomst ook niet verlicht. Wel zijn er plekken waar de bestaande verlichting wordt verplaatst. Komend voorjaar begint Etten-leur met het vervangen van de verlichting. In mei 2021 moet de totale verlichting in het buitengebied zijn vervangen door duurzame armaturen

bron: www.bndstem.nl