Trots op vernieuwde Tille

Op twee scholen van Stichting Adenium is het schooljaar 2019-2020 op bijzondere wijze geopend. Feest was het bijvoorbeeld bij obs De Tille in Drachten.

Scholenkoepel Adenium heeft verder het strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar wereldkundig gemaakt. Het accent in het strategisch beleid ligt op de ontwikkeling van Integrale Kindcentra(IKC’s) in de wijken en dorpen van de drie gemeenten waar Adenium actief is: Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel.

In de zomervakantie heeft openbare basisschool De Tille in Drachten een grote interne verbouwing ondergaan. Het gebouw is aangepast aan het onderwijs van deze tijd, met een heus leerplein, nieuwe toiletgroepen, een nieuwe personeelskamer en directiekamer, nieuwe vloeren, plafonds en LED verlichting en is de school volledig in eigentijdse kleuren geschilderd. Kortom een bijna nieuwe school. Omdat het schoolgebouw helemaal fris en schoon was, moesten de kinderen moesten door een soort ‘schoonmaakmuur’.

Drietalig
De school werd feestelijk heropend, waarbij tevens aandacht werd gevraagd voor het nieuwe onderwijsconcept IPC, International Primary Curriculum, waarmee gestart wordt en als drietalige school een unieke parel binnen Adenium. Tevens ging kinderopvang Vandaag BSO van start met voor-, tussen- en buitenschoolse opvang.

Directeur Bert de Jong was in zijn nopjes. „Het is een prachtig gebouw geworden. De kleuren waren nog in de sfeer van de jaren ‘70, maar alles is nu opgefrist, nieuwe toiletgroepen en dergelijke. Prachtig.” Ook Thijs Praamstra (lid van het college van bestuur van Adenium) en wethouder Erik ter Keurs waren vol lof. Een algemene wens hebben ze nog wel: „Meer onderwijzers. We hebben nu alle vacatures ingevuld, maar vervanging wordt lastig.”

bron: drachtsercourant.nl