Toename openbare LED verlichting in Heiloo

Op dit moment zijn 528 lichtpunten in LED uitgevoerd in Heiloo. Dat is 10% van de openbare verlichting. In november is met de grootschalige vervanging 2016 gestart. Dat betekent dat er nog eens 320 lichtpunten in LED bijkomen.

Daarnaast lopen er nog wat kleinere projecten waarbij nieuwe lichtmasten met LED worden geplaatst. De hoeveelheid LED verlichting groeit daarmee gestaag.

Elk jaar wordt er een aanzienlijk deel van de openbare verlichting vervangen waarbij conventionele verlichting wordt vervangen door LED. Daarnaast worden alle lichtmasten, die worden vervangen, standaard uitgerust met dimmers. Te allen tijde blijft het lichtniveau binnen de normen en daarmee is de veiligheid gegarandeerd.

Straten worden dus nooit bewust donker. Met lichtsensoren die lichtmasten aan en uit laten springen wordt in Heiloo niet gewerkt. De masten gaan ’s nachts dus nooit uit, mits er een storing is.

bron: www.uitkijkpost.nl