Toch zonnepanelen voor koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde

Koning Willem-Alexander krijgt alsnog 191 zonnepanelen op werkpaleis Paleis Noordeinde. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een onderzoek afgerond waaruit blijkt dat het rijksmonument veilig zonnepanelen kan krijgen.

Koning Willem-Alexander krijgt alsnog 191 zonnepanelen op zijn werkpaleis Paleis Noordeinde 66 en 68. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een onderzoek afgerond waaruit blijkt dat het rijksmonument veilig van zonnepanelen kan worden voorzien.

Terugverdientijd
In het najaar van 2020 had premier Rutte juist nog gemeld dat Paleis Noordeinde definitief geen zonnepanelen zou krijgen vanwege een te lange terugverdientijd. Afgelopen mei werd bovendien bekend dat Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima door het monumentale karakter ook op het dak van paleis Huis ten Bosch definitief geen zonnepanelen mochten installeren. Voor de bijgebouwen zou bovendien de terugverdientijd van de zonnepanelen te lang zijn.

Voor Paleis Noordeinde blijken de zaken nu toch anders te liggen. Het gebouw van het Koninklijk Huis wordt namelijk een van de eerste rijksmonumenten dat door het opwekken van energie voor eigen gebruik positief bijdraagt aan het Klimaatakkoord en de klimaatambities van de rijksoverheid.

Innovaties
Het Rijksvastgoedbedrijf meldt dat daarbij innovaties worden toegepast ten behoeve van de constructie. De brandveiligheids- en elektrotechnische installaties voldoen daarbij aan de maximale veiligheidseisen. De aanpassingen zijn, samen met de voorzieningen die getroffen worden om het zicht op het paleis in stand te houden, van invloed op de hoogte van de investering in de zonnepanelen.

Het Rijksvastgoedbedrijf past maatwerk toe en kijkt wat er wel en niet kan binnen een specifiek rijksmonument. Mede door te kiezen voor egaal zwarte zonnepanelen blijven het karakteristieke uiterlijk en typologie van het paleis behouden en worden de zichtlijnen niet belemmerd vanaf het openbare gebied rondom het werkpaleis. Daarmee blijft het exterieur van het paleis ongewijzigd. Het ontwerp van de verduurzaming past ook binnen de advieslijn ‘Standpunt zonnepanelen op rijksmonumenten’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en die van overige betrokken instanties zoals de gemeente Den Haag.

Zwarte zonnepanelen
De energieproductie van de 191 zonnepanelen op Paleis Noordeinde zal 68,1 megawattuur per jaar zijn. De maximale CO2-reductie betreft 23,1 ton CO2 per jaar.

Naast het plaatsen van zonnepanelen op Paleis Noordeinde wordt ook op andere manieren gewerkt aan verduurzaming van de overige 2 paleizen die aan de koning ter beschikking zijn gesteld, Paleis Huis ten Bosch en Koninklijk Paleis Amsterdam. Zo zijn in alle paleizen de lampen, waaronder de kroonluchters, vervangen door LED verlichting, wordt gefaseerd monumentenglas aangebracht en waar mogelijk de isolatie verbeterd. De kennis die nu is opgedaan, zal bijdragen aan toekomstige projecten van het Rijksvastgoedbedrijf op het gebied van zonnepanelen.

bron: solarmagzine.nl