Tiel heeft een plan klaarliggen om te investeren in milieuvriendelijke lantaarnpalen.

Daarbij is het de bedoeling om in eerste instantie 700 armaturen te vervangen en de nieuwe exemplaren allemaal uit te rusten met LED verlichting. Aan dit plan hangt een prijskaartje van 605.000 euro, inclusief de kosten voor onderhoud en beheer. Het plan wordt komende maand voorgelegd aan de gemeenteraad. Die kan dan ook kiezen voor een goedkopere variant waarbij de gemeente bestaande lantaarnpalen alleen beheert en in bepaalde gevallen repareert dan wel vervangt. Hiermee is een jaarlijks budget van 250.000 euro gemoeid.

Wethouder Ruud Vermeulen (VVD) heeft een uitgesproken voorkeur voor de milieuvriendelijke variant. Het verschil in investeringskosten, in totaal zo’n 140.000 euro, is volgens gemeente Tiel in acht jaar terugverdiend. Bedoeling is om na de vaststelling van het beleids- en beheerplan een preventief planmatig onderhoudsplan op te stellen dat in de toekomst uitgaat van de vervanging van meer conventionele verlichting door LED lampen.

In Tiel staan momenteel zo’n 8.000 lantaarnpalen. Met het plan wordt dus in eerste instantie een kleine tien procent vervangen. Bij de vervanging zal het vizier vooral zijn gericht op de zogeheten SOX-lampen die veel in woonwijken worden gebruikt en die herkenbaar zijn aan de gelige verlichting. Deze vreten energie – LED verlichting is qua verbruik tot zeventig procent zuiniger.

Meer lantaarnpalen
Naast de onderhouds- en milieuvriendelijke variant legt Tiel de gemeenteraad nog een derde variant voor, waarbij ook het aspect van sociale veiligheid wordt meegenomen. Daarbij kunnen in de stad plekken worden aangewezen – bijvoorbeeld in parken of langs achterpaden – waarbij het wenselijk is dat deze ’s nachts beter worden verlicht. Dit plan gaat uit van de kosten die horen bij de onderhoudsvariant, plus een variabel bedrag dat uitgaat van 1.500 euro per lantaarnpaal. Als de gemeenteraad bereid is om daarvoor de portemonnee te trekken, is volgens Vermeulen ook een mix mogelijk van het duurdere energiezuinige plan en de toevoeging van extra lantaarnpalen.

Geen huur mogelijk
Tiel wil in tegenstelling tot Buren bewoners van het buitengebied niet de mogelijkheid geven om lantaarnpalen te huren. Wel wil de gemeente kijken of het buitengebied op bepaalde plekken met minder lichtpunten uit de voeten kan. Vermeulen benadrukt dat de veiligheid, bijvoorbeeld bij onoverzichtelijke kruisingen, niet in het geding mag komen.

De mast van een lantaarnpaal gaat veertig jaar mee. De armaturen worden na twintig jaar afgeschreven. LED lampen hebben een levensduur van 25 jaar. De conventionele verlichting moet al na ongeveer twee jaar worden vervangen.

bron: www.stadtiel.nl