Texel gaat 2.800 armaturen en lichtmasten vervangen

De gemeente Texel is voornemens om alle openbare verlichting te gaan vervangen. Daarbij moet op ‘een duurzame en energiebesparende wijze en het licht op maat principe’ gehanteerd worden. Dit alles met als doel, minder lichthinder, minder lichtvervuiling en een lagere hemelhelderheid waardoor de nachtelijke duisternis terugkeert op het eiland Texel.

Om dit doel te bereiken komt in de plannen van Texel een deel van de huidige verlichting te vervallen, wordt een deel vervangen door actieve- en passieve markeringen. Verder dient op plaatsen waar verlichting gehandhaafd moet blijven het principe licht op maat toegepast te worden middels het vervangen van de huidige armaturen door nieuwe LED armaturen. In totaal betreft het zo’n achtentwintighonderd armaturen, waarbij binnen dit aantal ook zo’n achthonderd lichtmasten worden vervangen. Deze werkzaamheden worden op de markt gezet via een EC&M-contract (Engineering, construct and maintain).

Met de vooraankondiging beoogd de gemeente Texel om marktpartijen in staat te stellen alvast geschikte mogelijke samenwerkingspartners te zoeken. De verwachting is dat op 27 mei 2014 de aanbestedingsstukken behorend bij dit project op TenderNed gepubliceerd worden.

bron: www.ledmagzine.nl