Tennisclub Walcheren

VEERE – Tennisvereniging Mariekerke heet voortaan Tennisclub Walcheren. Dit is één van de punten uit het strategisch plan ‘Frisse wind’ dat het bestuur van de vereniging opgesteld heeft om de vereniging een kwaliteitsimpuls te geven en toekomstbestendig te maken.

Het strategisch plan van de vereniging houdt tevens in dat er aantrekkelijke activiteiten worden georganiseerd. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met andere clubs op Walcheren. Daarnaast heeft het tennis complex een upgrade ondergaan. De naamswijziging onderstreept het feit dat er een frisse wind waait in onze vereniging.

Tennisverenigingen hebben landelijk al jaren te kampen met een stagnerend of teruglopend ledenaantal (bron KNLTB). Ook tennisvereniging Mariekerke heeft hiermee te maken. Daarom heeft het bestuur een strategisch plan van aanpak bedacht met de naam ‘Frisse wind’. Het doel is een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen waardoor zij haar tennisvereniging toekomstbestendig kan maken.

Kern van het plan is het aantrekkelijker maken van de vereniging voor zowel bestaande als toekomstige leden. Dit betekent met name dat er activiteiten georganiseerd worden die aansluiten bij de wensen van de leden (jeugd, senioren en veteranen) en dat het tenniscomplex nog betere voorzieningen biedt. Om aantrekkelijke activiteiten te kunnen aanbieden zal worden samengewerkt met andere verenigingen. Doordat activiteiten samen worden georganiseerd is er een grotere kans op voldoende deelname en heb je ook nog eens de kans een keer tegen iemand anders te spelen. We zijn nog in overleg met verenigingen om een programma voor 2015 vast te stellen. Dit zal worden gecommuniceerd via de deelnemende clubs.

Om de accommodatie te upgraden zijn al de nodige technische innovaties doorgevoerd. Zo is bijvoorbeeld de baanverlichting vervangen door energiezuinige en kwalitatief hoogwaardige verlichting op basis van LED zodat de gehele winter getennist kan worden onder fantastische omstandigheden. Daarnaast is er sinds enkel maanden wifi in de kantine. Voor veel leden, zowel jong als oud, bijna onmisbaar tegenwoordig. Een onlangs aangebracht toegangscontrole systeem, gekoppeld aan de ledenpassen van de KNLTB, maakt het mogelijk jeugdleden onder de 16 jaar zelfstandig toegang te verlenen tot het clubgebouw en toch te voldoen aan het kantinebeleid. Verder is camerabewaking geïnstalleerd zodat al onze mooie spullen beschermd zijn tegen ongenode gasten. Social media is een onderwerp waar we nog mee aan de slag gaan.

De keuze om de naam van de vereniging te veranderen is dus een strategische zet. Het is de bedoeling hiermee te benadrukken dat er een frisse wind waait binnen onze club. De naam ‘Mariekerke’ was uiteraard ontstaan in de tijd dat de gemeente Mariekerke nog bestond, maar was inmiddels achterhaald. Omdat ons tenniscomplex niet expliciet bij een dorp ligt, maar ergens in het buitengebied midden op Walcheren, lag de naam Tennisclub Walcheren voor de hand.

Aan de basis verandert er niets en blijft de tennisclub vooral een plek om gezellig te tennissen.

bron: internetbode.nl