Subsidie tennisclub voor LED verlichting

DRUNEN – Tennisclub LTC Achter de Bogen in Drunen krijgt 2.500 euro subsidie van de gemeente Heusden, als bijdrage in de kosten van de vervanging van de tennisbaanverlichting door LED verlichting. De totale kosten voor de club zijn ruim 49.000 euro.

Achter de Bogen diende het subsidieverzoek een paar dagen voor de jaarwisseling in. Op 12 februari stelde Heusden een subsidieregeling in, met terugwerkende kracht tot 1 januari. Achter de Bogen dreigde daardoor buiten de boot te vallen, maar door de zogeheten hardheidsclausule toe te passen valt het verzoek nu alsnog onder de regeling.

Heusden geeft de subsidie omdat de toepassing van LED verlichting een bijdrage levert aan een energieneutraal Heusden in 2050.

bron: www.bd.nl