Subsidie als stimulans energiebesparing sportclubs

Sinds 4 januari kunnen sportstichtingen en -verenigingen subsidie aanvragen voor maatregelen voor energiebesparing of het toepassen van duurzame energie. Het gaat hierbij om investeringen van meer dan € 3.000.

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties draagt bij aan het doel voor energiebesparing zoals afgesproken in het Nationaal Energieakkoord. Zo wordt het potentieel aan energiebesparing bij sportstichtingen en -verenigingen benut.

Winst op de energierekening

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) bedraagt de energierekening voor sportstichtingen en -verenigingen zo’n 10 à 20% van de begroting. De aanvragers kunnen subsidie aanvragen voor tal van maatregelen zoals LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers – mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Combinatie borgstelling en subsidieregeling

Bij de Stichting Waarborgfonds Sport kunnen ze een borgstelling te krijgen voor een lening, waarmee zij de investering kunnen doen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen, kan de subsidie met € 500 worden verhoogd.

RVO.nl voert de subsidieregeling uit. Het subsidiebudget is afkomstig van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De regeling valt wel onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling loopt 5 jaar. Jaarlijks is er een budget van 6 miljoen euro beschikbaar.

bron: www.duurzaamgebouwd.nl