Sportverenigingen zorgen voor LED verlichting op Culemborgse sportparken

CULEMBORG Vanaf 2020 worden de sportvelden van zes verenigingen op sportpark Terweyde en sportpark Parijsch verlicht door LED lampen. Deze verenigingen nemen het initiatief om de oude verlichting te vervangen. Het gebruik van LED lampen in de lichtmasten rondom de buitensportvelden heeft veel voordelen. In de eerste plaats is het energiezuinig. Ook zijn LED lampen onderhoudsarm. Bovendien zijn LED lampen dimbaar en goed te richten. Daarmee kan de verlichting aangepast worden aan de wensen van de sporters en de omgeving.

Wethouder Simon Buwalda: ,,Het is geweldig dat de verenigingen dit initiatief nemen en werk willen maken van verduurzaming. Dit initiatief past ook heel goed in de duurzaamheidsambities van de gemeente Culemborg om energieneutraal te zijn in 2040. Dat kunnen we alleen maar bereiken door samen te werken met verenigingen, partners en inwoners in de stad.”

Zes Culemborgse sportverenigingen doen mee aan dit initiatief: voetbalvereniging Vriendenschaar, voetbalvereniging Focus’07, atletiekvereniging Statina en Schaats- en Skatevereniging Lek & Linge, korfbalvereniging SGV en tennisvereniging Terweyde. Hockeyvereniging CMHC vervulde een voortrekkersrol. De hockeyvereniging verving al in 2017 de conventionele lampen door LED lampen.

Het aanbrengen van LED verlichting kost circa 540.000 euro. De verenigingen hebben daarvoor subsidie aangevraagd bij de rijksoverheid. De gemeente ondersteunt de verenigingen financieel om de LED verlichting te bekostigen met een bijdrage van 350.000 euro. In de begroting van de gemeente is rekening gehouden met de financiële ondersteuning aan de verenigingen.

bron: culemborgsecourant.nl