Ruim 1.200 zonnepanelen op Almeerse sportcomplexen

Eind juli zijn de zonnepanelen op de daken van het Topsportcentrum (foto) en het sportcomplex Olympia Kwartier in Almere in gebruik genomen.

Het Topsportcentrum bevat 900 panelen, die jaarlijks voor 240.000 kWh zorgen. Dit is ruim 25% van het energiegebruik van dit gebouw. Olympia bevat minder panelen: 330 stuks. Deze gaan jaarlijks 90.000 kWh leveren, ook zo’n 25% van het energieverbruik van het pand.

100 gemeentelijke panden met zonnepanelen

Om haar vastgoed te verduurzamen, plaats de gemeente Almere zonnepanelen op haar gebouwen waarbij dat mogelijk is. Met deze plaatsing beschikken 52 van de 100 geschikte gebouwen over pv-panelen. Eind dit jaar staan zonnepanelen op 66 gebouwen en eind volgend jaar is de planning van 88 gemeentelijke gebouwen pv-panelen hebben. Uiteindelijk dienen in 2018 alle gebouwen van deze Flevose gemeente 20% van het totale energieverbruik zelf opwekken.

20% minder energieverbruik

Daarnaast neemt Almere sinds 2014 energiebesparende maatregelen. Zo beschikken de gemeentelijke daken over betere isolatie, zijn de lampen vervangen door LED verlichting, is er bewegingsdetectie in onder meer parkeergarages en vindt er warmteterugwinning plaats op ventilatielucht. Deze moeten ervoor zorgen dat in 2022 het energieverbruik in al haar panden 20% lager is dan in 2013.

Energieneutraal in 2022

Al deze maatregelen komen uit het programmaplan ‘Energie Werkt!’, waarin Almere de doelstelling heeft vastgelegd om in 2022 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat alle energie die bewoners, bedrijven en instellingen binnen de gemeentegrenzen verbruiken, duurzaam wordt opgewekt. 40% van deze opwekking vindt binnen de gemeentegrenzen plaats, de rest erbuiten. Voor het gemeentelijk vastgoed is het streven om uiteindelijk ook 40% zelf op te wekken. De rest koopt deze gemeente in van andere plekken in Nederland, waar stroom duurzaam wordt opgewekt.

bron: www.duurzaamgebouwd.nl