Rijnland Ziekenhuis behaalt Zilveren Milieuthermometer Zorg

Als eerste ziekenhuis in de regio heeft Rijnland Ziekenhuis de Zilveren Milieuthermometer Zorg behaald. Met dit keurmerk wordt onderstreept dat het ziekenhuis belang hecht aan een duurzame bedrijfsvoering.

De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door Milieu Platform Zorgsector (MPZ) in samenwerking met Stichting Milieukeur (SMK). Een zorginstelling komt in aanmerking voor een certificaat van de Milieuthermometer Zorg als aan een aantal criteria is voldaan. Deze criteria beslaan een breed scala aan onderwerpen waarop milieuwinst te behalen valt, zoals energie- en waterbesparende maatregelen, afvalpreventie en gevaarlijke stoffen.

Milieuplatform

Adriaan van Engelen, directeur van Milieuplatform Platform Zorgsector: ‘Het vraagt draagvlak en inzet van het management én de werkvloer om in aanmerking te komen voor het certificaat. De inspanningen leveren naast een positieve bijdrage aan het milieu ook een kostenbesparing op die direct ten goede kan komen aan de zorg’.

Rijnland Zorggroep

Rijnland Zorggroep hecht veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Van beleid tot aan praktische oplossingen: op elk niveau wordt gewerkt aan verduurzaming. Door in Rijnland Ziekenhuis 360 gewone lampen te vervangen door LED verlichting bijvoorbeeld, wordt al 53.000 euro per jaar bespaard. Los van winst of reputatie is Rijnland Ziekenhuis met name overtuigd van de vanzelfsprekendheid om te werken aan milieu en duurzaamheid.

bron: www.zorgvisie.nl