Renkum gestart met revitalisering bedrijventerrein Schaapsdrift

RENKUM De gemeente Renkum is vorige week gestart met het verbeteren van de openbare ruimte van het bedrijventerrein Schaapsdrift. De werkzaamheden duren tot en met woensdag 15 juli. Gedurende deze periode is het mogelijk dat de Industrieweg, de Energieweg of het fietspad aan de westrand op bepaalde momenten voor een gedeelte zijn afgesloten.

De gemeente Renkum investeert samen met de provincie in de Schaapsdrift om het bedrijventerrein een nieuwe impuls te geven.

WERKZAAMHEDEN De Industrieweg en Energieweg worden opnieuw geasfalteerd en er wordt een plateau aangebracht op de kruising van deze wegen. Daarnaast wordt het fietspad aan de westrand van het bedrijventerrein voor een gedeelte, tussen de Bennekomseweg en de Energieweg, verbreed en van nieuw asfalt en openbare LED verlichting voorzien. Ook de verlichting op het bedrijventerrein zelf wordt vervangen door LED verlichting en er wordt een glasvezelnetwerk aangelegd voor de bedrijven.

SUBSIDIEREGELING Voor het verbeteren van de gevels en de buitenruimte van de bedrijven (op zowel de Schaapsdrift als het bedrijventerrein Cardanuslaan) heeft de gemeente Renkum een subsidieregeling in het leven geroepen. Ondernemers kunnen een subsidie aanvragen voor het laten opstellen van een verbeteringsplan door een architect of stedenbouwkundigbureau. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor het uitvoeren van het in het plan voorgestelde verbeteringen. De subsidieaanvragen worden getoetst aan de hand van een beeldkwaliteitskader. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal vijftig procent van de voorbereidingskosten (met een maximum van 2500 euro en maximaal dertig procent van de aannemingskosten voor het uitvoeren van het verbeterplan (met een maximum van € 12.500 euro). Subsidieaanvragen moeten voor 1 oktober 2017 zijn ingediend.

INITIATIEVEN BEDRIJVEN Niet alleen de gemeente investeert in de Schaapsdrift. Ook ondernemers zelf hebben zich verenigd en hebben diverse werkgroepen gevormd. Zo is er een werkgroep glasvezel, die er voor zorgt dat de bedrijven glasvezeldiensten kunnen afnemen, een werkgroep PR & Communicatie, die een website voor de Schaapsdrift heeft opgezet en een logo voor de Schaapsdrift ontwikkelt en een werkgroep die een plan heeft bedacht voor het upgraden van de groenvoorziening op het bedrijventerrein. Dit zijn werkgroepen vanuit de ondernemers zelf, de gemeente heeft hierin geen bemoeienis. ,,Wij hopen dat al deze ontwikkelingen bijdragen aan een goed georganiseerd, dynamisch bedrijventerrein met een mooie uitstraling. De eerste stappen richting dit doel zijn in ieder geval gezet”, reageert wethouder Jasper Verstand.

PROJECT HERSTRUCTURERING De revitalisering van de Schaapsdrift gebeurt in het kader van het project herstructurering
bedrijventerreinen. Voor dit project heeft de gemeente in 2013 een subsidie van twee miljoen van de provincie Gelderland ontvangen. Zelf heeft de gemeente ook twee miljoen beschikbaar gesteld. Niet alleen de Schaapsdrift, maar ook het bedrijventerrein Cardanuslaan, Klingelbeekseweg en Veentjesbrug worden de komende jaren verbeterd.

bron: www.hoogenlaag.nl