Provincie Utrecht investeert in LED verlichting en verduurzaming provinciehuis

De provincie Utrecht gaat 920.000 euro investeren in het verduurzamen van provinciaal vastgoed. Het geld is bestemd voor het plaatsen van zonnepanelen en het aanbrengen van LED verlichting.

Door het goede voorbeeld te geven, hoopt de provincie via haar eigen bedrijfsvoering medeoverheden en andere partners te stimuleren hetzelfde te doen.

Huis van de Provincie
De provincie wil een actieve bijdrage leveren aan energiebesparing en aan de opwekking van duurzame energie. Er worden zonnepanelen geplaatst op de daken van het Huis van de Provincie en op de Botenloods Baarn. Daarnaast wordt de verlichting in het Huis van de Provincie vervangen door LED verlichting.

302.000 kilowattuur
Met deze maatregelen zal het Huis voor de Provincie naar verwachting 302.000 kilowattuur per jaar besparen en 225.000 kilowattuur per jaar opwekken. De Botenloods Baarn zal door het plaatsen van zonnepanelen naar verwachting 90.000 kilowattuur per jaar opwekken en het wegensteunpunt De Meern 17.000 kilowattuur per jaar. Gedeputeerde Robert Strijk: ‘Als wij als provincie aan inwoners vragen hun huis te verduurzamen en als we eisen stellen aan bedrijven, dan moeten we wel het goede voorbeeld geven en onze eigen organisatie verduurzamen waar dat kan.’

De provincie heeft als doel dat het provinciale vastgoed in 2035 energieneutraal is, en dat de provinciale organisatie in 2040 energieneutraal is. ‘Energie besparen vraagt soms om duidelijke keuzes, gedragsveranderingen en investeringen. Daarnaast willen we medeoverheden en andere partners inspireren en ondersteunen bij de verduurzaming van hun bedrijfsvoering’, aldus gedeputeerde Strijk.

1,3 miljoen euro
Voor de uitvoering van maatregelen ter verduurzaming van het provinciaal vastgoed in 2020 en 2021 is 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld (begroting 2021). Van het budget resteert op dit moment 920.000 euro. Met de maatregelen wordt naar verwachting jaarlijks ruim 60.000 euro bespaard.

bron: ledmagazine.nl