Overal LED-verlichting in Franekeradeel

FRANEKER – De openbare verlichting in de gemeente Franekeradeel wordt dit najaar massaal vervangen door LED-verlichting.

De gemeente trekt er €614.339 voor uit. Burgemeester en wethouders komen daarmee terug op het eerdere besluit van 2011 om de lichtmasten te vervangen door conventionale apparatuur. Led-verlichting heeft zich zo ontwikkeld dat een keus hiervoor beter is, stelt het college.

Voor tot vervanging wordt overgaan, worden proeven gehouden in de wijk Schalsumerplan in Franeker en op industrieterrein West. Tot en met 2016 wordt rekening gehouden met de vervanging van 3464 lantaarnpalen.

bron: www.lc.nl