Oss leent hockeyclub ton voor vervangen veldverlichting

OSS – De Mixed Hockey Club (MHC) in Oss leent van de gemeente 115.000 euro voor de vervanging van de veldverlichting op het sportcomplex op de Rusheuvel. De club grijpt de geplande vernieuwing aan om de oude lampen te vervangen voor LED verlichting.

Volgens het Osse gemeentebestuur past de actie van de hockeyclub in de ambitie om de Rusheuvel op termijn helemaal energieneutraal te krijgen. Om deze reden worden sportclubs ook gestimuleerd om hun accommodaties te isoleren en zonnepanelen op daken te leggen.

MHC krijgt de lening daarom tegen zeer gunstige voorwaarden. Zo betaalt de club maar een half procent rente, terwijl 45 procent op de energiekosten wordt bespaard. Het is de bedoeling dat de lening in 15 jaar tijd wordt afgelost. De club draagt een deel van de kosten bij uit een subsidie, sponsoring en eigen middelen. De totale investering bedraagt ruim een kwart miljoen.

De Osse hockeyclub betrok twee jaar geleden een compleet nieuw clubhuis dat volledig energieneutraal is. Toen al werd de wens geuit om ook de rest van het complex duurzaam in te richten. Nu de lichtmasten toch aan vervanging toe zijn is het volgens de club een natuurlijk moment om deze stap te zetten.

bron: www.bd.nl