Openbare verlichting Schiebroek-Noord wordt vervangen door LED-verlichting op afstand te monitoren en te regelen

Hiervoor worden circa 1100 armaturen vervangen en tegelijk ongeveer 800 verouderde lichtmasten. Het is voor het eerst in Rotterdam dat een hele wijk in één keer overgaat op LED-verlichting. De werkzaamheden zijn gestart op 7 oktober en worden naar verwachting op 2 december 2013 afgerond.

De witte – op afstand te monitoren en te regelen – LED-verlichting geeft een betere kleurherkenning waardoor de sociale veiligheid in de straat verbetert. Bovendien verbruikt LED-verlichting minder stroom en is daardoor beter voor het milieu en is ook een stuk zuiniger. Met de vervanging van de verlichting in Schiebroek-Noord worden gelijk een aantal verouderde lichtmasten vervangen.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden vanaf maandag 7 oktober tot en met 2 december dagelijks van 7:30 uur tot 16:00 uur uitgevoerd. Het kan voorkomen dat het noodzakelijk is dat er ‘s nachts en op zaterdag wordt gewerkt. Werktijden op zaterdag zijn tussen 8:00 uur tot 16:00 uur.

De overlast tijdens werkzaamheden zal zoveel mogelijk worden beperkt. Maar voor een vlotte en veilige uitvoering van de werkzaamheden zal zonodig gebruik gemaakt worden van parkeerplaatsen in de wijk. Ook straten worden in een aantal gevallen afgezet. Borden in de straat geven zowel de werkzaamheden als de verkeersomleidingen aan, zodat bewoners hun auto elders kunnen parkeren.

Informatie voor bewoners
Bewoners van Schiebroek-Noord zijn via een bewonersbrief geïnformeerd over de werkzaamheden. In die brief is tevens om medewerking gevraagd door bijvoorbeeld fietsen die aan een lichtmast zijn vastgemaakt tijdig te verwijderen. Bij een vrije werkomgeving gaat het werk sneller. Ook is aan de bewoners gevraagd geparkeerde auto’s tijdig te verplaatsen.

bron: www.infrasite.nl