Nieuwe verlichting moet zorgen voor een aantrekkelijkere binnenstad van Zwolle

ZWOLLE – De binnenstad van Zwolle moet in 2030 nog aantrekkelijker en gastvrijer zijn voor inwoners en bezoekers, doordat gebouwen, straten en pleinen sfeervol zijn verlicht. Door de verlichting wordt ook ’s avonds het historische karakter van de stad goed zichtbaar, verwacht de gemeente.

Ze heeft in opdracht van de gemeenteraad de Lichtvisie ‘LED Zwolle shine’ gemaakt voert deze de komende jaren uit. De lichtvisie wordt ter bespreking aan de raad overgedragen.
Met twee thema’s: ‘Trots op Zwolle’ en ‘Wegwijs in Zwolle’ en daarbinnen zeven programma’s die daaruit voortkomen, moet de visie zijn beslag krijgen. De Lichtvisie kwam tot stand mede met inbreng van inwoners van de binnenstad, jongeren en vertegenwoordigers van de maatschappelijke en culturele sector, de horeca en ondernemers. Ook het Natuurplatform, Zwolle Groenstad, dacht mee.

Verhalen
Binnen het thema Trots op Zwolle worden in de visie iconische gebouwen en bijzondere gevels uitgelicht. Ook wordt op andere manieren unieke verhalen verteld, bijvoorbeeld door met licht op de gevels te laten zien wat zich vroeger in het pand afspeelde. In de visie wordt ook ruimte gemaakt voor spraakmakende, lokale initiatieven met licht. Met het thema Wegwijs in Zwolle wordt beoogd om singels en de bruggen over de singels meer in eenheid te verlichten. Hierdoor moeten gastvrije entrees ontstaan.

Dwalen
Ook de nu nog donkere, smalle stegen, donkere hoeken op een plein worden volgens de opstellers ruimtes waar het prettig wandelen, verblijven of ontmoeten is. “Het verleidt bezoekers meer van de stad te verkennen en er doorheen te dwalen.” Tot slot beschrijft de visie hoe met aanstuurbare en duurzame verlichting, waarbij het lichtniveau wordt aangepast aan het uur van de avond en nacht, het mogelijk maakt niet alleen rekening te houden met de belangen van de bewoners van de binnenstad, maar ook met ecologie en duurzaamheid. De eerste projecten waarmee de gemeente in 2020 aan de slag wil, zijn het maken van een lichtontwerp voor de Grote Kerk, het Stationsgebouw en een derde ontwerp. Realisatie zou dan direct daarna plaatsvinden.

bron: deswollenaer.nl