Nieuwe parkeergarage in Haarlem geopend

HAARLEM Haarlem is weer een parkeergarage rijker. Onder het verbouwde Provinciehuis aan de Dreef is nu ruimte voor 229 auto’s. Op werkdagen is ongeveer de helft daarvan bezet door auto’s van ambtenaren, de rest is voor het winkelend publiek.

Commissaris van de Koning van Noord-Holland Johan Remkes heeft samen met de Haarlemse wethouder Ewout Cassee de parkeergarage vanmorgen geopend. Door de ondergrondse parkeergarage verdwijnen de parkeerplekken voor het Provinciehuis. Daar is nu ruimte voor groen.

De garage is voorzien van een sprinklerinstallatie voor de brandveiligheid. En er is LED verlichting die reageert op beweging.

Archeologische vondsten
Tijdens de werkzaamheden zijn twee waterputten ontdekt. Eén uit de IJzertijd en een waterput uit de 17e eeuw. In vitrinekasten in de parkeergarage worden later archeologische vondsten uit de putten, zoals aardewerkscherven, bakstenen, kleipijpjes en glas, tentoongesteld.

bron: www.rtvnh.nl