Nieuw hoofdkantoor Schneider Electric gericht op energiemanagement

Op 10 december 2012 is het hoofdkantoor van Schneider Electric verhuisd naar een nieuwe vestiging in Hoofddorp. Het gebouw, dat is ontwikkeld door OVG Projectontwikkeling, zit vol met energiebesparende systemen. Naast het realiseren van kostenbesparingen, staat de financiële haalbaarheid hiervan ook centraal. Het hoofdkantoor is daarnaast pilot voor het wereldwijde programma Cool Sites, dat ten doel heeft de medewerkerstevredenheid op het hoogste peil te krijgen. Bovendien mag het hoofdkantoor zich meten met de top in Nederland met certificaten van ISO 50001 en Breeam-NL Excellent in het vooruitzicht.
De energiebesparende maatregelen maken deel uit van de ambitie om eind 2014 25 procent energie te besparen ten opzichte van 2009. Schneider Electric wil de kennis die in het pand wordt opgedaan, delen met andere bedrijven. “Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het wereldwijde energieverbruik en de daarbij behorende CO2-uitstoot. Het is dus zaak hier een kentering in aan te brengen. Dat kan alleen maar als bedrijven best practices met elkaar delen. We willen dan ook inzicht in onze besparingen geven. Bezoekers en medewerkers kunnen daarom op een scherm in de hal zien hoeveel energiebesparing we daadwerkelijk behalen”, zegt Marcel Spijkers, algemeen directeur van Schneider Electric.

SmartStruxure
De belangrijkste energiebesparende maatregelen zijn:

  • Informatie over het energieverbruik van een gebouw is altijd verdeeld over diverse informatiebronnen en afdelingen. Met het inzetten van SmartStruxure wordt deze data geïntegreerd in een enkel systeem. Met behulp van een dashboard wordt de gebouwinformatie met real-time data, trends en rapporten gevisualiseerd getoond. Deze informatie is vervolgens het uitgangspunt voor nieuwe en besparende vervolgstappen.
  • Het gebouw krijgt zijn energie onder andere uit restwarmte van een naburig pand en van zonnepanelen op het dak.
  • Medewerkers en bezoekers met een elektrische auto kunnen deze laden via de laadpalen voor het gebouw.
  • Energie- en watermeters, aan- en afwezigheidsdetectie, ledverlichting en gebouwautomatisering (GBS) waken over het energieverbruik. In het gebouw zijn 45 meters geïnstalleerd die voortdurend het verbruik meten en dit doorgeven aan het gebouwbeheerssysteem.
  • De verlichting is slim geschakeld, zodat ruimtes niet onnodig worden verlicht.
  • In de serverruimte is onder meer inrow koeling toegepast om het energieverbruik te reduceren.

Cool Sites
Ook het belang van medewerkers is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid. Naast flexwerkplekken voor een deel van het personeel, verzorgt het bedrijf een aantal voorzieningen die het de medewerkers zo eenvoudig mogelijk moeten maken. Met onder meer een koffiebar, een stomerijservice, douchefaciliteiten en een bedrijfsrestaurant met biologisch voedsel is het kantoor een pilot voor het wereldwijde personeelsprogramma Cool Sites: een programma dat is gericht op het zijn en blijven van een aantrekkelijke werkgever.

In het nieuwe hoofdkantoor worden verschillende vestigingen, die nu verspreid zijn over Nederland, bij elkaar gevoegd. Door het creëren van één centrale locatie, kunnen medewerkers optimaal met elkaar samenwerken en worden klanten nog beter bediend. De keuze viel uiteindelijk op Hoofddorp vanwege de strategische ligging ten opzichte van het (openbaar) vervoer.

bron: www.engineersonline.nl