Lokale initiatieven in Rheden

Ondernemersvereniging DELS en duurzaam ondernemen

Ondernemersvereniging DELS (Dieren, Ellecom, Laag Soeren en Spankeren) heeft in 2011 een commissie opgericht die zich bezig houdt met duurzaam ondernemen en innovatie (DOI). Deze commissie werkt samen met de gemeente om de klimaat- en energiedoelstellingen te realiseren. Zo is door DELS een collectieve inkoopactie van zonnepanelen voor het bedrijfsleven en agrarische ondernemers opgezet. Verder wordt samen opgetrokken bij isolatie en verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Duurzaam Beekhuizen:

Vijf partners uit het gebied Beekhuizen in Velp (TV beekhuizen/Windmill Cup, Arnhemse Hockey Club, natuurmonumenten, bewoners, gemeente Rheden) hebben zich verenigd in het project ‘’Duurzaam Beekhuizen’’ en willen er samen voor zorgen dat dit gebied op een duurzame manier beheerd wordt.
Voor korte termijn zijn de volgende maatregelen in het project ‘’Duurzaam Beekhuizen’’ voorgesteld:
Verlichting van het fietspad voor de veiligheid van sportende kinderen en buurtbewoners met LED verlichting zodat we de natuur niet verstoren
Afkoppelen van regenwater bij sportgebouwen en woningen in de buurt, waardoor het riool beneden in de gemeente niet overbelast wordt en het water gebruikt kan worden voor de natuur, tuinen en het spuiten van sportvelden
Onderzoeken of we duurzame energie met zonnepanelen rendabel kunnen opwekken op woningen en sportgebouwen
LED verlichting op meer sportvelden en in de tennishal
Het gebied met elkaar schoonhouden en afval scheiden

Interesse? Wilt u zich bij dit project aansluiten of meer informatie over het project, bekijk de website: www.duurzaambeekhuizen.nl.

Rijn en IJssel Energie Coöperatie

De Rijn en IJssel Energie Coöperatie is een energiebedrijf in ontwikkeling. Het doel is om energiebesparing en productie van duurzame energie in de lokale Rijn-en- IJssel regio (o.a. gemeente Rheden) te stimuleren en te organiseren. Hierbij is het streven om binnen vijf jaar 5% van alle huishoudens in de regio van duurzaam gas en duurzame stroom te voorzien.

Wat betekent dit voor u? Op dit moment is het nog niet mogelijk om duurzame energie af te nemen maar u kunt wel aangeven interesse te hebben in het afnemen van energie van de coöperatie door het voorinschrijfformulier in te vullen. U kunt ook contact opnemen met de coöperatie als u duurzame energie in de aanbieding heeft (bijvoorbeeld als particulier met teruglevering van zonnestroom aan het net of als bedrijf met bedrijfsmatige duurzame energie productie). Meer informatie vindt u op de website: www.rijnenijsselenergie.nl

Agrarische sector aan de slag met energiebesparing

In november 2012 hebben 9 agrarische ondernemers uit de gemeente een workshop energie gevolgd, gehouden door Friesland Campina.
Vooraf hadden alle deelnemers hun energieverbruik en reeds uitgevoerde energiebesparende maatregelen geïnventariseerd. Door het verbruik met elkaar te vergelijken werd direct inzichtelijk dat het treffen van energiebesparende maatregelen loont.
Diverse onderwerpen zijn tijdens de workshop aan de orde gekomen, van verlichting tot vacuümpompen en van boilers tot melkinstallaties.
Er is volop gediscussieerd over verdere verbetermogelijkheden.
Het merendeel van de deelnemers heeft zichzelf besparingsdoelen gesteld. Deze doelen worden samen met de adviseur van Friesland Campina nog doorgesproken en krijgen een vervolg.

bron: www.rheden.nl