LightRec verwelkomt 400e deelnemer

Stichting LightRec heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: de 400e deelnemer meldde zich in januari van 2013 aan bij het collectieve inzamelsysteem voor energiezuinige verlichting. Maar liefst 48 producenten en importeurs van lampen zijn in 2012 lid geworden van de stichting, een stijging van ruim 13% ten opzichte van het jaar ervoor. De groei van het aantal deelnemers is vooral te verklaren door een opkomend aantal producenten en importeurs van ledverlichting, die ook wettelijk verplicht zijn om hun lampen aan het einde van de gebruiksduur te laten inzamelen en recyclen.

De stichting is verheugd over het groeiende aantal deelnemers. Alle importeurs en producenten van energiezuinige verlichting, zoals tl-buizen, spaarlampen, ledlampen en armaturen, zijn namelijk verplicht om zich aan te sluiten bij een collectief, landelijk dekkend inzamelsysteem zoals LightRec of zelf een inzamelsysteem op te richten. Energiezuinige verlichting die door Wecycle – de uitvoeringsorganisatie van LightRec – wordt ingezameld, kan namelijk voor meer dan 90% worden gerecycled. Wie verzuimt om de inzameling en recyclen te regelen is feitelijk een ‘freerider’.

Van deze wettelijke verplichting waren nog niet alle producenten en importeurs van ledverlichting zich bewust, aldus Jeroen Bartels, manager van stichting LightRec. “We hebben ons daarom het afgelopen jaar met Wecycle flink ingespannen om deze doelgroep te bereiken en voor te lichten. Met resultaat: steeds meer ledproducenten en -importeurs melden zich aan bij ons inzamelcollectief. We verwachten dat deze trend zich – dankzij onze inspanningen – dit jaar voort zal zetten.”

Freeriders aanpakken
Naast onwetende bedrijven, zijn er echter ook partijen die zich bewust onttrekken aan hun verplichtingen. LightRec en Wecycle zullen zich in 2013 naast voorlichting dan ook focussen op het identificeren van deze bedrijven. ”Bedrijven die willens en wetens niet bijdragen aan de inzameling en recycling van lampen en armaturen creëren daarmee een concurrentievoordeel. Dit is oneerlijk tegenover de partijen die de door de EU opgelegde wetten wel naleven. Wij willen ze daarom aanpakken, met steun van de overheid. In feite plegen ze een economisch delict, waarvoor de boetes erg hoog zijn.”

Toch gaat het volgens Bartels voornamelijk om onwetendheid. Dat is dan ook de reden waarom Wecycle ook in 2013 nog volop doorgaat met het voorlichten van producenten en importeurs.

bron: www.lightrec.nl