Let op! Informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019

Verbruikt uw vereniging meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas op jaarbasis? Wij willen u erop attenderen dat naast de bestaande energiebesparingsplicht er een informatieplicht komt.

Grootverbruikers
Voor met name de grotere sportverenigingen is de energierekening de grootste post op de begroting. De grootverbruikers hebben vanaf 1 juli 2019 een informatieplicht om te laten zien of zij voldoende aan energiebesparing doen. Niet voldoen aan deze informatieplicht kan tot een boete leiden.

Niet snel genoeg
De overheid roept bedrijven en sportverenigingen al een paar jaar op om meer aan energiebesparing te doen door bijvoorbeeld betere isolatie van kleedkamers, minder gebruik van verwarming en het vervangen van de reguliere verlichting door LED lampen. Op die manier moet onder meer de uitstoot van CO2 teruggedrongen worden. Het gaat de overheid echter niet snel genoeg.

Aantoonbare maatregelen
Vanaf 1 juli zijn grootverbruikers daarom verplicht op te geven welke concrete maatregelen er worden genomen. Wie meer dan 50.000 kWh elektriciteit op jaarbasis verbruikt, moet aantoonbare maatregelen nemen. Veel sportvereniging zitten daar ver boven.

Subsidie
Om sportverenigingen te ondersteunen bij energiebesparende maatregelen is per 1 januari 2019 de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) ingegaan. In december heeft het Watersportverbond meerdere themabijeenkomsten georganiseerd om u te informeren over deze subsidie (BOSA) en hoe u sportaccommodaties kunt verduurzamen. Zie hier de presentatie over de subsidie inclusief het verhaal van Sportief opgewekt over het verduurzamen van uw vereniging: www.watersportverbond.nl/subsidies

bron: watersportverbond.nl