Lelystad: LED-pilot levert gewenste resultaat op

Een pilot met LED-verlichting op de Buitenring heeft volgens de gemeente Lelystad het vooraf verwachtte resultaat opgeleverd: een besparing van 9.400 euro per jaar en 1,5 procent energiebesparing.

In 2013 heeft de raad een motie aangenomen en het college verzocht om te starten met het uitgebreid vervangen van de verlichting in de openbare ruimte door LED-verlichting. Na een marktverkenning heeft het college in 2014 besloten via een pilot de oranje verlichting op de Buitenring (Larserdreef – Westerdreef – Houtribdreef – Oostranddreef) te vervangen voor witte LED-verlichting om op deze manier eerst meer inzicht te krijgen in de (financiële) effecten. De vervanging is inmiddels afgerond en de resultaten van de pilot zijn het afgelopen half jaar geanalyseerd.

Uit deze analyse blijkt dat het vervangen van de oranje verlichting door witte LED-verlichting op de Buitenring besparingen heeft opgeleverd. De besparing op energiekosten is 1.800 euro per jaar en de besparing op onderhoudskosten is 7.600 euro per jaar. De besparing aan energie is 47.000 kilowattuur (red. oftewel 1,5 procent) en de CO2-uitstoot is 17.000 kilogram minder per jaar. Dit komt overeen met de resultaten van de marktverkenning.

bron: ledmagzine.nl