Ledverlichting op sluizen

In het kader van duurzaamheid zoekt Rijkswaterstaat naar energiebesparende oplossingen voor de sluizen die we in beheer hebben. Door het gebruik van dimbare en dynamische ledverlichting kan aanzienlijk bespaard worden op energie- en beheerkosten.

Tegelijkertijd zijn we bezig om alle sluizen en bruggen die we in Zeeland beheren op afstand bedienbaar te maken. Deze bediening met behulp van camerabeelden stelt nieuwe eisen aan de sluisverlichting. Rijkswaterstaat heeft daarom opdracht gegeven voor een pilot met ledverlichting op de Zandkreeksluis.

Pilot Zandkreeksluis bij Kats

In de Zandkreeksluis zijn 25 verlichtingsarmaturen van de sluiskolk en de remmingswerken vervangen door 2 verschillende typen led-verlichtingsarmaturen. Tijdens de pilot is bekeken welk type het meest geschikt is. Daarbij is gelet op hoe de verlichting optimaal toegepast kan worden met het oog op de scheepvaart, het dynamisch (uit-)schakelen en het dimmen van de verlichting tijdens het schutproces van de sluis.

Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften van zowel schippers als sluisbedienaars. Deze belangen kunnen soms tegengesteld zijn. Schippers hebben vaak last van verblinding terwijl sluisbedienaars liever voldoende licht en zicht willen. Uiteindelijk zal de meest optimale uitkomst worden toegepast.

Toepassing

De informatie uit deze pilot zal als input gebruikt worden voor een aanpassing van de Richtlijn Vaarwegen van Rijkswaterstaat (onderdeel verlichting) en voor landelijke toepassing bij sluizen en bruggen.

Expertmeeting Ledlicht op sluizen

Naar aanleiding van de pilot houdt Rijkswaterstaat op dinsdag 27 november 2012 de Expertmeeting Ledlicht op sluizen. Deze expertmeeting wordt georganiseerd om informatie uit te wisselen over dynamische en dimbare ledverlichting bij sluizen (en bruggen) tussen beheerders, verlichtingsspecialisten en professionals uit de sluisbediening en scheepvaart. Centraal staat de vraag: hoe kunnen op afstand bedienbare objecten duurzaam en op maat verlicht worden.

Deelnemen

Heeft u interesse en wilt u deelnemen aan de Expertmeeting Ledlicht op sluizen? Vul dan het contactformulier in.

bron: www.rijkswaterstaat.nl