Gemeente Someren plaatst 360 LED lampen in openbare ruimte

De gemeente Someren telt ongeveer 4.400 lantarenpalen en vervangt dit jaar bij 360 exemplaren de oude SOX-lampen. Er komen LED lampen voor in de plaats. De gemeente vervangt elk jaar een deel van de straatverlichting met LED lampen. Met LED

Raad stelt extra budget beschikbaar voor onderhoud openbare speelruimte

Besluiten raadsvergadering 20 februari 2020 Speelruimteplan De gemeenteraad heeft het Speelruimteplan 2020-2024 besproken. Dit plan is gebaseerd op het Speelruimteplan uit 2015, het coalitieakkoord uit 2018, bevindingen van inwoners en deskundigen. De raad heeft het plan nog niet vast willen

De uurwerken van de Martinitoren gaan eraf

Vanaf maandag 17 februari wordt er gestart met de demontage van de vier uurwerken van de Martinitoren. Als de weersomstandigheden het toelaten worden op dinsdag 18 februari onderdelen onder begeleiding van alpinisten naar beneden gehaald en opgeknapt. De alpinisten gaan

Start bouw Medisch Centrum Zonnestein

AMSTELVEEN – De startbijeenkomst voor de bouw Medisch Centrum Zonnestein vond op donderdag 6 februari plaats. Wethouders Floor Gordon en Herbert Raat waren namens het college van B en W aanwezig en onthulden onder het toeziend oog van veel belangstellenden

Van werken in lab naar verzorgen van varkens

Familie Jacobs nam eind 2018 een nieuwe vleesvarkensstal in gebruik in het Noord-Brabantse Langenboom. Omdat Marlies Jacobs de extra werkzaamheden voor haar rekening ging nemen, zegde ze haar laboratoriumbaan op. ‘Het feit dat ik er dan altijd kan zijn voor

BNG Bank leent geld aan sportclubs voor verduurzaming

Amateursportclubs die hun accommodatie willen verduurzamen kunnen zich sinds deze week aanmelden bij het BNG Duurzaamheidsfonds. BNG Bank voorziet de sportverenigingen van leningen met naar eigen zeggen zeer aantrekkelijke rentetarieven. Sportclubs kunnen zodoende tegelijkertijd verduurzamen en besparen op energiekosten. Er

Smalhorst investeert in LED verlichting

Tennis- & Padelclub Smalhorst is net als vele andere verenigingen nadrukkelijk bezig met energiezuiniger maken van hun accommodatie. Voor het aanbrengen van LED verlichting is een subsidieaanvraag ingediend bij het Rabofonds, dat onlangs een bedrag van 5 mille hiervoor heeft

Ook tramhaltes kleuren groen

Het aankomende jaar experimenteert de gemeente Amsterdam met twee groene tramhaltes: de abri’s bij de halte worden behangen met groen. Na het wereldwijde succes van de groene bushokjes in Utrecht, volgt Amsterdam nu met groene tramhaltes. Groene daken en gevels:

Nieuwjaarstoespraak s.v Grol

GROENLO – De nieuwjaarstoespraak van s.v. Grol voorzitter Hans Scheinck ging onder andere over drugsgebruik onder jongeren. “De Grol heeft het initiatief genomen binnen de sportverenigingen in Oost Gelre dit bespreekbaar te maken. We gaan overleggen met de verenigingen, ondersteund

Behoud historische lantaarnpalen Plaats

De historische lantaarnpalen op de Plaats, die kenmerkend zijn voor Den Haag, dreigen te worden vervangen door moderne lichtmasten. Fractievoorzitter Kavish Partiman (CDA) wil de historische lampen behouden en stelt dit aan de kaak bij het stadsbestuur. “Wat is de