Laatste ‘lichtactie’ in de vesting; Veerpoort, molen en brug stadshaven permanent in het licht

HEUSDEN – De Veerpoort, de molen bij de stadshaven en de brug over de stadshaven in Heusden worden voortaan permanent verlicht. Vóór 14 december moeten ze in de schijnwerpers staan, bij de start van de derde editie van Licht op de Vesting. Het zijn de laatste drie objecten die de gemeente gaat aanlichten.

Met de verlichting van de drie objecten lost Heusden een oude belofte in. De stichting Licht op de Vesting hield in 2015 het eerste, tweejaarlijkse lichtfestival. De afspraak daarbij was dat ter gelegenheid van elk festival één of meerdere objecten in de vesting blijvend in het licht zouden worden gezet. Na het eerste festival viel de Grote of Catharijnekerk die eer te beurt.

Voor het lichtfestival in 2017/2018 maakte lichtarchitect Arjen van der Cruijsen een totaal lichtplan voor de vesting. De bedoeling was toen al de Veerpoort, de molen en de brug permanent te verlichten, maar daar is het niet van gekomen omdat Heusden het niet op tijd voor elkaar kreeg. Wel zijn die drie objecten toen tíjdelijk aangelicht.

College van B & W, gemeente Heusden
Nu gaat Heusden de eerdere belofte dus alsnog inlossen, maar daarmee is het klaar. Het steeds maar toevoegen van verlichte panden of andere objecten heeft op een gegeven moment ook z’n grenzen, aldus burgemeester en wethouders. ,,De verlichting moet niet gaan domineren maar juist de bestaande sfeer van de vesting versterken.”

De stichting Licht op de Vesting laat via woordvoerder Mart Ver- boord weten erg blij te zijn met het inlossen van de oude toezegging, maar het wel jammer te vinden dat het verlichten hierna stopt. ,,Maar als er geen geld is of de gemeente heeft andere redenen, dan is het niet anders.”

Verlichting van de Wijksepoort, oorspronkelijk gepland na het komende festival, lijkt nu van de baan. Het lichtfestival, dat ruim drie weken duurt, is onder meer bedoeld om de saamhorigheid binnen de Heusdense gemeenschap te bevorderen.

Minder verlichting
Het gaat bij de verlichting om zogeheten accentverlichting, bedoeld om de meest bijzondere objecten extra onder de aandacht te brengen. Juist het centrum van de vesting zou zich daarvoor lenen, meent het college. Dat heeft te maken met de opbouw van de vesting: ,,Vanuit de ‘groene ommelanden’ komen mensen via de ‘donkere rustige ruimte’ in de levende en lichte stad.” En vanaf het water is door de openheid direct zicht op de vesting, die het college omschrijft als ‘dynamisch’, mede dankzij de rode daken.

Wat nog wel even om de hoek komt kijken, is het nieuwe algemene verlichtingsplan dat sinds vorig jaar geldt. Daarin wordt onder meer gekeken of Heusden met minder verlichting toe kan; ook wordt ingezet op LED verlichting. Verlichting ter decoratie, zoals objectverlichting, is geen onderdeel van dat openbare verlichtingsplan. Heusden kiest nu in de vesting wel voor LED verlichting.

Het aanlichten van Veerpoort, molen en brug kost jaarlijks 200 euro aan energiekosten. De aanleg van de verlichting zelf kost tussen 30.000 en 40.000 euro.

bron: www.bd.nl