IRIS scholen maken werk van duurzaamheid

HAARLEM Anno 2021 zijn het niet alleen kantoren en woningen die verduurzamen. Ook bij scholen staat het onderwerp hoog op de agenda. IRIS scholen doen er dan ook alles aan hun duurzaamheidsambities waar te maken.

Zo zijn er inmiddels tal van energiebesparende maatregelen genomen, zoals de overstap op 100 procent duurzame energie, de installatie van zonnepanelen, LED verlichting en gescheiden afvalverzameling. Op 1 januari zijn de groencertificaten, Garanties van Oorsprong, toegekend.

IRIS telt zeven scholen en ruim 7.400 leerlingen. De scholen zijn te vinden in Haarlem (Eerste Christelijk Lyceum en International School Haarlem), Heemstede (HBM), Hoofddorp (KSH en Kaj Munk College), Nieuw-Vennep (Herbert Vissers College) en Uithoorn (Vakcollege Thamen).

GARANTIES VAN OORSPRONG Op 1 januari zijn aan de IRIS scholen de zogenaamde Garanties van Oorsprong uitgereikt. Deze certificaten bewijzen dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. IRIS maakt voornamelijk gebruik van Europese windenergie en zonne-energie afkomstig van de eigenzonnepanelen.

2.476 ZONNEPANELEN Op de daken van de IRIS scholen prijken in totaal 2.476 zonnepanelen. De panelen genereren een hoeveelheid stroom die gelijk staat aan het jaarlijkse verbruik van zo’n 220 Nederlandse huishoudens. In vergelijking met reguliere stroom, zorgt zonne-energie voor minder uitstoot van stoffen die het milieu belasten. De scholen zijn niet meer afhankelijk van stroomprijs-stijgingen van de energieleverancier en krijgen een lagere energierekening. Op dit moment wordt ongeveer een derde van het jaarlijks elektriciteitsverbruik van de IRIS scholen opgewekt doormiddel van de zon.

LED VERLICHTING Verlichting is binnen scholen de grootste energieverbruiker. De meeste IRIS scholen zijn daarom overgestapt op LED verlichting. LED verlichting heeft een langere levensduur en een hoge energie-efficiëntie. Veel lokalen beschikken bovendien over bewegingssensoren, waardoor licht nooit onnodig blijft branden.

AFVAL SCHEIDEN EN RECYCLEN Op strategische plekken zijn in alle IRIS scholen drie soorten afvalbakken geplaatst: voor PMD (plastic of metalen verpakkingen en drinkpakken), Papier (oud papier en karton) en Restafval (al het overige afval). Het afval wordt weer hergebruikt en de hoeveelheid restafval wordt zo tot een minimum beperkt.

bron: www.haarlemsweekblad.nl