Investeringen in energie fors omhoog

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2013 1,8 miljard euro geïnvesteerd in energiebesparende technieken en duurzame energie met behulp van de Energie-investeringsaftrek (EIA). De land- en tuinbouwsector investeerde ook fors; vooral in zonne-energie, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De gedane investering is bijna 1,5 keer zoveel als in 2012. Er werden 19.480 aanvragen in 2013 gedaan, 13 procent meer dan in 2012. Deze werden door 12.000 verschillende bedrijven gedaan, waarvan 77 procent van het mkb. De toename van het totaal gemelde investeringsbedrag bedraagt 42 procent. Het toegekende fiscale voordeel voor de bedrijven die een melding hebben gedaan, is naar verwachting 140 miljoen euro.

De investeringen uit 2013 zorgen gezamenlijk voor een CO2-reductie van circa 1.530 kiloton per jaar, vergelijkbaar met het energieverbruik van 540.000 huishoudens. Energieproducenten en bedrijven in de industrie investeerden het meest; respectievelijk 583 en 333 miljoen euro. Ook werd er door de land- en tuinbouwsector fors geïnvesteerd; vooral in zonne-energie. Ook werd EIA aangevraagd voor een groot offshore windmolenpark in de Noordzee.

Technische ontwikkelingen zorgden voor een toename van het aantal meldingen in technieken zoals LED verlichting voor gebouwen en openbare verlichting. Net als voorgaande jaren hadden ook in 2013 veel meldingen betrekking op technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande en bij nieuwe industriële processen.

Nederland wil jaarlijks anderhalf procent energie besparen. Om de doelstellingen van het Nationaal Energieakkoord te behalen en te zorgen voor duurzame economische groei en technische innovatie, zet de Rijksoverheid onder meer de EIA in. De EIA is een fiscale regeling van de ministeries van Economische Zaken en Financiën en levert ondernemers gemiddeld 10 procent belastingvoordeel op. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de EIA uit, samen met de Belastingdienst. Ook in 2014 kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken.

bron: www.boerenbusiness.nl