In buitengebied bewuster verlichten

PUTTEN – In het buitengebied van de gemeente Putten staan ongeveer 654 lantaarnpalen. Die hebben allemaal een levensduur van 40 jaar en branden de hele nacht door, ook als er niemand op de weg is. Dit heeft invloed op ons Veluwse landschap, op de natuur, en op de bewoners van het buitengebied. Die verlichting stoot elk jaar ongeveer 115.500 kg CO2 uit (ter vergelijking: bij een gemiddeld huishouden komt jaarlijks ongeveer 8.500 kg kooldioxide vrij). Veel van de lantaarnpalen zijn inmiddels aan vervanging toe.

De gemeente gaat bewust verlichten. Daarmee wil de gemeente donkerte terugbrengen als kwaliteit in het landschap, energie besparen en de CO2 uitstoot verminderen. De gemeente wil in het buitengebied de verlichting verwijderen die geen bijdrage levert aan de verkeersveiligheid. Omdat de verkeersveiligheid niet in gevaar mag komen, blijven de meeste kruisingen in het buitengebied verlicht. Datzelfde geldt voor veelgebruikte fietsroutes of verlichting bij groepjes woningen.

De gemeente nodigt inwoners uit om mee te denken over licht (en donker) in het buitengebied. De gemeente organiseert daarom informatieavonden op:
– maandag 1 oktober 2012 voor het oostelijk buitengebied in verenigingsgebouw ’t Lichtpunt, Hessenweg 7A;
– donderdag 11 oktober 2012 voor het westelijk buitengebied in het gemeentehuis, Fontanusplein 1.
Belangstellenden zijn op beide avonden vanaf 19.30 uur van harte welkom.
De avond start met een presentatie over licht, donker en verlichting. In de presentatie wordt ingegaan op het nut van straatverlichting en welke overwegingen er zijn om wel of geen lantaarnpaal op een bepaalde locatie te plaatsen. Bovendien wordt er informatie gegeven over de (technische) ontwikkelingen op dit terrein en de keuzes waar de gemeente voor staat.

Van 2 oktober tot 1 november 2012 wordt een interactieve website www.puttenverlichtbewust.nl geopend waarop inwoners kunnen zien wat de gemeente met de lantaarnpalen in het buitengebied van plan is. De gemeente wil graag weten hoe de inwoners hierover denken. Misschien vinden ze dat nog wel meer verlichting in het buitengebied weg kan of dat bepaalde lantaarnpalen moeten blijven staan. Inwoners (zowel bewoners als gebruikers van de straat) kunnen per straat een reactie geven en niet per lantaarnpaal.

De gemeente neemt alle reacties mee in een voorstel aan de gemeenteraad. De raad zal daarna een besluit nemen welke lantaarnpalen blijven staan, welke worden verwijderd en waar alternatieven worden toegepast.

De gemeente werkt tegelijkertijd aan het bewust verlichten binnen de bebouwde kom. In verschillende woonwijken en het centrum heeft Putten gekozen voor verlichting die past bij de omgeving waarbij zoveel mogelijk energie wordt bespaard en onnodige lichtuitstraling wordt voorkomen. Op dit ogenblik worden de oude armaturen in de wijk Husselerveld vervangen voor nieuwe LED verlichting.

bron: www.deputtenaer.nl