Helderse sportclubs handelen energiebewust

De sportclubs in Den Helder gaan al aardig bewust met energie om. Veel clubs zijn bijvoorbeeld aangesloten op Sportstroom.Den Helder – De sportclubs in Den Helder gaan al aardig bewust met energie om. Dat schrijft het college in reactie op vragen van raadslid Marinus Vermooten. Het is verder niet aan de gemeente dit positieve gedrag verder te stimuleren.

Vermooten wilde weten of de gemeente Den Helder inzage heeft in de door Nuon omschreven energieverspilling door sportclubs en of dit ook een probleem is in Den Helder. Het college laat nu weten dat de gemeente hier geen inzage in heeft en dat de verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen energieverbruik in de accommodatie/het gebouw. “Er zijn diverse sportverenigingen in Den Helder (o.a. JVC/JHC, Zeemacht, HTC, sporthal Marsdiep) die gebruik maken van Sportstroom; het grootste energiecollectief in de Nederlandse sportmarkt met ruim 3.000 aangesloten verenigingen”, aldus het college. “De gemeente koopt waar mogelijk duurzaam in. Voor de sportvelden zijn daar beperkt mogelijkheden. Bij nieuwe aanleg of vervanging van lichtmasten wordt gekeken naar bijvoorbeeld LED verlichting. Dit is iets duurder in de investering, maar uiteindelijk goedkoper in energieverbruik.”

Verder wilde Vermooten weten in hoeverre de sportverenigingen ook maatregelen nemen om energieverspilling tegen te gaan. “Er wordt door clubs in Den Helder al goed opgelet bij het in en op tijd uitschakelen van de lichtmasten tijdens clubactiviteiten. Waar mogelijk is de verlichting te schakelen per half veld”, meldt het college. “Gebruik maken van zonnepanelen is voor de clubs nog een brug te ver, de investering is voor een vereniging vaak te groot.”

Rol gemeente?
Tot slot wil vraagt Vermooten of het college zijn visie deelt dat, indien sportclubs zo veel kunnen besparen op het gebied van energie, zij daar actief door de gemeente op gewezen dienen te worden. “Nee”, is het korte, maar duidelijke antwoord. “Gezamenlijk inkopen van energie is een belangrijk en kansrijk onderwerp voor sportverenigingen om specifiek over geïnformeerd te worden. De afgelopen jaren neemt de financiële druk op sportverenigingen toe. Het naar beneden brengen van de energierekening zal de komende jaren belangrijker worden. Sportverenigingen hebben daarom een eigen verantwoordelijkheid om meer informatie te verzamelen over dit energie onderwerp.”

bron: denhelderactueel.nl