Halderberge wil straat voor straat nieuwe verlichting

OUDENBOSCH – Straat voor straat wil het gemeentebestuur van Halderberge de komende vijf jaar de openbare verlichting aanpakken. De gemiddelde levensduur van openbare straatverlichting wordt in het nieuwe beleidsplan vastgesteld op 24 jaar.

Verantwoordelijk wethouder Peter Bons wil de tijd van pappen en nathouden achter zich laten en opgelopen achterstanden inlopen.

Kosten
“In een vorige periode werden lichtpunten pas vervangen op het moment dat ze echt versleten waren en niet na het verstrijken van de technische levensduur. Gevolg is wel dat met name de armaturen verouderd zijn en het risico op uitval zienderogen toeneemt. Het sobere beleid keert zich nu tegen ons. Er is een achterstand ontstaan en de vele inspecties aan het verouderde materiaal kosten relatief veel geld.”

Het op straatniveau vervangen is een van de uitgangspunten van het beleidsplan Openbare verlichting 2016-2020. Per straat kan de verlichting eventueel gedimd dan wel opgeschroefd worden.

Uit meerdere scenario’s gaat de voorkeur uit naar het invoeren van LED verlichting, waarmee Bons een fikse besparing op de exploitatiekosten denkt te maken. “En wel zodanig dat we de begroting niet noemenswaardig hoeven te belasten.”

bron: www.bndestem.nl