Grootschalige vervanging openbare verlichting

Het college kiest met het nieuwe beleidsplan openbare verlichting 2021-2025 voor duurzame verlichting in de openbare ruimte van Katwijk. Dit betekent dat het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting zo wordt ingericht dat het optimaal bijdraagt aan de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, duurzaamheid, klimaatbestendigheid en de leefbaarheid van de openbare ruimte. Met als belangrijke randvoorwaarden; een zo laag mogelijk energieverbruik wat aansluit bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Vervangen
De komende vijf jaar worden alle armaturen en lichtmasten waarvan de afschrijvingstermijn is verstreken, vervangen door armaturen met LED verlichting en duurzame lichtmasten. Deze investering leidt tot een verbetering van de verlichting- en beeldkwaliteit. Het uitgangspunt is dat de afgeschreven verlichting wordt vervangen door LED verlichting. Op dit moment bestaat het areaal openbare verlichting voor 50% uit LED verlichting. Dit percentage zal komende jaren verder toenemen. Het vervangen van afgeschreven verlichting door LED verlichting heeft geresulteerd in een afname van het energieverbruik met 9,4% ten opzichte van het jaar 2013.

Klimaatdoelstelling
Bij vervanging van verlichting, in nieuwe projecten en bij renovaties, worden ‘connectieve dimbare LED-armaturen’ toegepast. Dit betekent in de praktijk dat er vanachter een computer gecommuniceerd kan worden met de lichtmast. Door dynamisch te dimmen kan ’licht op maat’ worden gecreëerd, waardoor het energieverbruik verder afneemt. De lichtsterkte van de lichtmasten wordt afgestemd op de aanwezigheid van mens of verkeer. De prognose is dat hiermee een energiebesparing van 67% wordt bereikt in 2030. De doelstelling van het Klimaatakkoord, 50% energiebesparing, wordt in dit scenario ruimschoots gehaald. En dit sluit mooi aan op de ambities voor een energieneutraal en klimaatbestendig Katwijk.

Innovatie
Het goed functioneren van de installatie wordt maximaal geborgd, omdat storingen aan de armaturen automatisch worden gemeld, instellingen van de verlichting op afstand door de gemeente kunnen worden gewijzigd en het energieverbruik online kan worden gemonitord. Daarnaast kunnen toekomstige innovatieve smart city toepassingen, zonder herinvesteringen aan de lichtmasten worden toegevoegd. Met smart city toepassingen worden bestaande functies geïntegreerd in de armatuur of aan de lichtmast, zoals bijvoorbeeld een verkeerstelling of een luchtkwaliteitsmeting.

Kwaliteit leefomgeving
De algemene verlichtingskwaliteit wordt verbeterd door de aanschaf van deze nieuwe armaturen. Door de toepassing van smart city oplossingen worden verschillende functies geïntegreerd in een lichtmast. Het voordeel is dat er minder objecten in de openbare ruimte worden geplaatst waardoor de buitenruimte er aantrekkelijker uitziet. Bovendien leidt de dimbaarheid van de verlichting tot een reductie van de lichtvervuiling en lichthinder.

bron: www.allesoverkatwijk.nl