GroenLinks en CDA dienen motie in voor verplichting LED verlichting

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee en CDA-Kamerlid Agnes Mulder hebben samen een motie ingediend om bedrijven ter verplichten uiterlijk per 1 juli 2020 enkel LED verlichting te gebruiken.

De motie luidt als volgt: ‘constaterende dat de verplichting van LED verlichting in de dienstensector 0,9 megaton CO2-winst kan opleveren; overwegende dat de aanschaf van LED verlichting door een lagere energierekening zich op termijn terugverdient; verzoekt de regering, bedrijven te verplichten uiterlijk 1 juli 2020 uitsluitend LED verlichting te gebruiken; verzoekt de regering tevens om het goede voorbeeld te stellen door zelf ook over te stappen naar LED verlichting in haar gebouwen en installaties, en gaat over tot de orde van de dag.’

Voor LED verlichting in de gebouwde omgeving – te weten bij de sectoren handel, diensten en overheid – stelden de onderzoekers van het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) eerder dit jaar in een onderzoeksrapport een besparing van 0,9 megaton CO2 te voorzien. De kosten hiervoor bedragen volgens het PBL 0 euro per ton CO2-reductie. Dit betekent dat de investeringskosten dus gelijk zijn aan de financiële opbrengsten van LED verlichting (red. zoals de creatie van banen).

bron: ledmagazine.nl