Giessenlanden start pilot met duurzame LED verlichting in buitengebied

GIESSENLANDEN De gemeente Giessenlanden start een pilot waarbij LED-verlichting de traditionele straatverlichting langs een aantal wegen in het buitengebied gaat vervangen.

De ervaringen naar aanleiding van deze pilot worden meegenomen in de toekomstige vervangingen van straatverlichting in Giessenlanden. De gemeente start met kleinschalige vervangingen op de Lage Giessen te Hoornaar en de Muisbroekseweg te Giessenburg. Daarna volgen de Grotewaard te Noordeloos en de Binnendamseweg te Giessenburg.

Langs deze wegen buiten de bebouwde kom worden nu niet duurzame (gele) lampen gebruikt met een korte levensduur. Deze extra investering in LED-armaturen wordt daardoor volgens de gemeente binnen redelijke termijn terugverdiend.

Energiebesparing
Veel gemeenten stappen over of zijn al overgestapt op LED-verlichting. De belangrijkste reden voor het vervangen van de bestaande verlichting door LED-verlichting is, naast kostenoverwegingen, de energiebesparing die het oplevert. ‘Het toepassen van LED-verlichting heeft lagere energieverbruiken, een langere levensduur van het materiaal en vergt minder onderhoud. Het is dus in meerdere opzichten een duurzame investering’, stelt het gemeentebestuur in een persbericht.

‘Met de ervaringen van de pilot willen we de afweging maken te investeren in grootschalige vervangingen van traditionele straatverlichting door LED-verlichting in binnen- en buitengebied.’

Voor de vervanging van de bij de pilot behorende wegen is een type LED-verlichting armaturen gekozen dat later op grotere schaal in Giessenlanden zou kunnen worden toegepast. Voor buitenverlichting is naast een besparing op lampkosten ook van belang dat de zogenaamde lichtvervuiling beperkt is. ‘Dit komt omdat LED-verlichting sterk gebundeld licht geeft en weinig strooilicht. De weg wordt verlicht maar niet de omgeving.’

Gemeentehuis
Afgelopen maand is in het gemeentehuis ook LED-verlichting toegepast. Alle tl-armaturen in de gangen en sanitaire ruimtes zijn vervangen. De oude verlichting was ruim 23 jaar oud en aan vervanging toe.

bron: www.hetkontakt.nl