Gemeentelijk energieverbruik Hellendoorn flink verlaagd

Minimaal 15% besparen op het (fossiel) energiegebruik van de gemeentelijke organisatie! Met die ambitie ging het Hellendoorns coalitieakkoord 2018-2022 ‘Duurzaam Durven Doen’ van start. Met een besparing van 20% op elektriciteit en 24% op aardgas van de grootste energiegebruikers is het doel ruimschoots bereikt. De besparing van elektriciteitsgebruik is te vergelijken met het gemiddeld gebruik van 230 huishoudens en die van het aardgas is te vergelijken met het gemiddeld gebruik van 60 huishoudens (Bron: CBS).

Projecten
Vanaf 2019 is ingezet op het duurzaam opwekken van elektriciteit op gemeentelijk vastgoed. Zo zijn de Het Ravijn, de gemeentewerf aan de Kerkstraat, sporthal de Kruidenwijk en een deel van het Huis voor Cultuur en Bestuur voorzien van zonnepanelen. Ook worden energieverbruikers, zoals verwarming- en ventilatiesystemen, efficiënter gebruikt door slimme technieken die inspelen op aanwezigheid. Daarnaast zijn in negen gebouwen zonneboilers geplaatst voor het duurzaam verwarmen van tapwater.

Verlichting
Met de uitvoering van het vervangingsplan ‘Openbare verlichting’ is de verlichting op het industrieterrein Lochter I en II, Kruidenwijk (Noord), Haarle en Daarle en in de Hellendoornse wijk De Höfte vervangen. In deze wijken zijn zo’n 800 tl-armaturen vervangen door nieuwe LED armaturen. Hierdoor is ca. 35.000 kWh bespaart, dit is 3,5% van het totaalverbruik van de openbare verlichting. Ook op andere locaties is LED verlichting geïnstalleerd voor verdere besparing.

Resultaten energiebesparing
Het blijkt dat bij de grootste energieverbruiker (vastgoed), over de afgelopen periode het netto (fossiel) elektriciteitsgebruik in de periode 2018-2021 met 20% is gedaald. Het aardgasgebruik is met 24% afgenomen. Dat is samen een besparing van 0,5 kiloton CO2 per jaar.

Toekomst
Met de genomen maatregelen is toegewerkt naar de doelstelling van 20% CO2-reductie in 2025. Om de doelstellingen van 2030 (49%) en 2050 (95%) minder CO2 uitstoot te halen blijft de gemeente inzetten op zowel het besparen van (fossiele) energie en het opwekken van duurzame energie.

bron: regioonline.nl