Gemeente Voorst via led-verlichting naar beter milieu!

De gemeente Voorst gaat per 2013 over op led-verlichting bij uitbreiding en vervanging van de openbare verlichting. Led-verlichting is in de afgelopen jaren sterk verbeterd in kwaliteit, levensduur, energieverbruik en aanschafkosten. Uit kostenoverweging worden de bestaande armaturen pas vervangen door led-verlichting zodra deze technisch zijn afgeschreven. Dit komt gemiddeld neer op een vervanging van circa 200 armaturen per jaar. Ook bij nieuwbouw wordt voortaan led-verlichting gebruikt.

Op basis van de vervangingstermijnen wordt in 2013 de openbare verlichting langs de H.W.Iordensweg / Domineestraat in Twello en een groot gedeelte in het buitengebied vervangen door led-verlichting.

Pilot positief
Als pilot zijn drie armaturen in de Domineestraat geplaatst van het type dat binnenkort op grotere schaal zal worden toegepast. De aanwonenden zijn hierover vooraf ingelicht. Op de pilot zijn geen negatieve reacties binnengekomen. Daarnaast zijn inmiddels ook goede ervaringen opgedaan met led-verlichting bij de herinrichting van de Duistervoordseweg, het noordelijk gedeelte van de Stationsstraat te Twello en de nieuwbouw in Nijbroek. Dit is mede reden dat de gemeente Voorst de led-verlichting nu op bredere schaal gaat toepassen.

Forse energiebesparing
De belangrijkste reden voor het vervangen van de bestaande verlichting door led-verlichting is, naast kostenoverwegingen, de forse energiebesparing die het oplevert. In combinatie met dimmen levert led-verlichting ruwweg een energiebesparing op van 50%. Hierdoor levert de gemeente Voorst een actieve bijdrage aan het milieu: duurzaamheid is voor de gemeente Voorst immers speerpunt van beleid.

bron: www.voorst.nl