Gemeente Maasdonk en LED-verlichting

Minder energieverbruik en toch verlichting

We gaan de komende tijd vaker LED-verlichting zien in de Gemeente Maasdonk. De recentelijk gereconstrueerde wegen Heegterstraat en Runrotstraat zijn voorzien van LED-armaturen, waarbij de uitgangspunten zijn geweest minder energieverbruik en toch verlichting bij alle masten gedurende de gehele nacht.

Energiegebruik gereduceerd

Onlangs zijn proefarmaturen met LED-verlichting geplaatst in de Essenstraat, De Wisboom en een gedeelte van De Rosmolen. Het energieverbruik is hierbij met ruim 20% gereduceerd.
Het licht is wat witter dan bij de oude verlichting, maar dit is ook een kwestie van gewenning. Door dit witte licht en het hogere lichtniveau zijn mensen eerder waarneembaar en herkenbaar en daardoor neemt de veiligheid op straat toe.

Gedimd

De meeste LED-armaturen worden in de nachtelijke uren gedimd in vermogen. Dit is nauwelijks waarneembaar en scheelt aanzienlijk in het energieverbruik.
Naast de kostenbesparing op het energieverbruik gaan LED-lampen naar verwachting ongeveer 20 jaar mee. Er wordt dus ook bespaard op de vervanging van lampen. De geplaatste LED-armaturen voldoen allemaal aan de duurzaamheids-criteria.

Verlengde Run

De komende maanden worden de plannen ontwikkeld voor LED-verlichting in de Verlengde Run (fase 1) te Geffen, het bedrijventerrein De Terp te Nuland, en het Centrumplan te Geffen.

bron: www.maasdonk.nl