Gemeente Dronten duurzaam en energiezuinig ‘LED- verlicht‘

De gemeente Dronten legt de raad het nieuwe beleid- en beheerplan openbare verlichting voor, waarin ingezet wordt op duurzame en energiezuinige openbare verlichting. In het plan stelt de gemeente daarom voor vanaf 2014 in 10 jaar de conventionele, gele verlichting geleidelijk te vervangen door LED-verlichting. Daarna wordt ook de bestaande witte verlichting vervangen door LED. Dit past helemaal binnen de doelstelling van de gemeente om klimaatneutraal te worden.

Rendabele investeringskosten
De overgang naar LED-verlichting heeft hogere investeringskosten dan conventionele verlichting, maar dit is rendabel. Het levert op termijn een energiebesparing op van bijna 50%, wat uiteindelijk een energielabel B oplevert. Ook kan op termijn op de onderhoudskosten bespaard worden met ruim 50%.

Verder worden bestaande lichtmasten en armaturen pas vervangen aan het eind van hun levensduur, waardoor er geen onnodige kapitaalvernietiging plaatsvindt.

Innovatief
De ontwikkeling van LED- verlichting gaat snel, door het vervangen van de conventionele verlichting in LED-verlichting in 10 jaar, kan er ook gestuurd worden op innovaties en veranderingen in de markt. Ook kijkt de gemeente naar innovatieve technieken zoals het dimmen van de verlichting op verkeersluwe uren op verkeerswegen. Dimmen verlaagt het energieverbruik en vermindert lichthinder en lichtvervuiling.

Kwalitatief en veilig
Met het nieuwe beleid- en beheerplan openbare verlichting kan de gemeente de kwaliteit van de openbare verlichting behouden en verder inrichten volgens de landelijke norm, net als in voorgaande jaren. Goede kwaliteit van de openbare verlichting draagt bij aan de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid in de gemeente Dronten.

bron: www.dronten.nl