Gemeente Dalfsen faciliteert voetbalverenigingen in overgang naar LED verlichting

De overgang naar LED verlichting bij voetbalverenigingen in Dalfsen is mogelijk als de gemeente eenmalig een bedrag van 106.000 euro beschikbaar stelt. Dit komt overeen met het onderhoudsbudget voor 10 jaar.

De gemeenteraad van Dalfsen heeft in september 2021 aan het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om uit te zoeken of het mogelijk is om de gemeentelijke sportvelden van LED verlichting te voorzien. In nauwe samenwerking met de besturen van de voetbalverenigingen is onderzoek gedaan en is een akkoord bereikt waarbij tegelijkertijd de verlichting volledig wordt overgedragen. Het is nu aan de gemeenteraad om in de raadsvergadering van 20 december 2021 een definitief besluit te nemen over overdracht eigendom en onderhoud verlichting naar de voetbalverenigingen. Daarna kunnen de voetbalverenigingen overgaan op LED verlichting, mits de ledenvergaderingen instemmen.

106.000 euro
De voetbalverenigingen, als grootste gebruikers van de gemeentelijke sportvelden, hebben het voortouw genomen in dit onderzoek en hebben offertes uitgevraagd. Hiermee kregen ze inzicht in de besparing op energie en dus ook op besparing van de kosten. Met de voetbalverenigingen is nader ingegaan op de (financiƫle) consequenties en de mogelijkheid van overdracht van de volledige verlichting (lichtmasten en lampen) naar voetbalverenigingen. Nu ligt de verantwoordelijkheid van de verlichting deels bij de gemeente en deels bij de sportverenigingen. Gezamenlijk is geconstateerd dat overgang naar LED verlichting mogelijk is als de gemeente bereid is een eenmalig bedrag beschikbaar te stellen van 106.000 euro. Dit komt overeen met het onderhoudsbudget voor verlichting over een periode van 10 jaar.

Naast benodigde besluitvorming door de gemeenteraad die hiermee akkoord moet gaan, hebben de voetbalverenigingen aangegeven dat elke voetbalvereniging akkoord gaat onder voorbehoud van goedkeuring door de ledenvergadering van elke vereniging. Hiertoe zullen de voetbalverenigingen nadere financiƫle uitwerkingen voorleggen aan de ledenvergaderingen.

bron: ledmagazine.nl