Geld voor energiebesparing en verduurzaming zorginstellingen

De Rijksoverheid stelt 4,7 miljoen euro beschikbaar voor zorginstellingen die energiebesparende maatregelen treffen of hun energieverbruik verduurzamen.

Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie. Het kabinet-Rutte III heeft in het regeerakkoord opgenomen dat er wordt gestreefd naar energiebesparing en meer toepassing van duurzame energie in de zorgsector. Gemiddeld zouden zorginstellingen 12 procent op hun energierekening kunnen besparen.

Daarom is er een subsidieregeling opengesteld. De subsidie is bedoeld voor onder meer LED verlichting, de inzet van warmtepompen voor ventilatie en verwarming, gebouwisolatie, of warmteterugwinning uit douchewater. Ook installaties voor het opwekken van zonne- of biomassa-energie vallen onder de regeling. Per genomen maatregel wordt maximaal 15 procent van de gemaakte kosten gedekt, en voor meerdere maatregelen samen wordt maximaal 100.000 euro vergoed.

De regeling, die tot 1 september is opengesteld, is alleen bedoeld voor WTZi-instellingen. Bij te veel aanmeldingen wordt geloot.

bron: www.medischcontact.nl