Fietsen kan voortaan verlicht over de Sportparkweg in Laren

LOCHEM – De Sportparkweg in Laren wordt duurzaam verlicht. Daartoe heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten. B&W speelt hiermee in op de wens van dorpsraad Wakker Loarne en ouders, om deze route tussen de kern Laren en de sportvelden veiliger te maken.

Veiligheid
Langs een traject van 900 meter op de Sportparkweg staan na de zomer zeven lichtmasten. Het gaat om vier bestaande en drie nieuwe masten. De verlichting maakt fietsers beter zichtbaar voor automobilisten en geeft een veiliger gevoel als het donker is.

Duurzaamheid
De gemeente werkt aan nieuw beleid voor Openbare Verlichting. De verwachting is dat de gemeenteraad hierover in het najaar een besluit kan nemen.
Op de Sportparkweg komen duurzame LED masten. LED verlichting is energiezuinig en verstrooit minder licht. Dit past in de wens van het college om energie te besparen door nieuwe technieken toe te passen, onderhoudskosten te verlagen en donkerte in het buitengebied zoveel mogelijk te bewaren.

bron: www.kijklochem.nl