FF dimmen – Proefgebied openbare verlichting

Gaat de gemeente Etten-Leur in de toekomst haar openbare verlichting dimmen? Stuur de korte online-enquete uiterlijk 16 december in.
De overheid ontwikkelt momenteel een landelijk beleid. Hierin staan energiebesparing, een donkertebeleid in het buitengebied en duurzaamheid centraal. Openbare verlichting, één van de grotere energieverbruikers, maakt momenteel ook in de gemeente Etten-Leur een enorme technische ontwikkeling door. Positieve effecten van deze ontwikkeling zijn het terugdringen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot.
Door de technische ontwikkeling op het gebied van openbare verlichting en de wijzigingen in het landelijk beleid, gaat ook de gemeente Etten-Leur haar beleid voor de komende vijf jaar opnieuw vaststellen.
Bij het vaststellen van dit beleid speelt de volgende vraag een belangrijke rol:
Gaat de gemeente Etten-Leur in de toekomst haar openbare verlichting dimmen?

Bij het beantwoorden van deze vraag staat veiligheid uiteraard voorop. Het is echter ook belangrijk om te besparen op de energie- en onderhoudskosten (op korte termijn) en om het milieu zoveel mogelijk te ontzien (op lange termijn). Het dimmen van de openbare verlichting zou een mogelijke oplossing kunnen zijn.

Inrichting proefgebied
Met de komst van nieuwe technieken in de openbare verlichting is het realiseren van dimmen van de openbare verlichting eenvoudig mogelijk. Met een kleine extra investering per lichtmast kan bij nieuwe lichtmasten het dimmen eenvoudig gerealiseerd worden.
Om alle inwoners de mogelijkheid te bieden een beeld te kunnen vormen van het dimmen, wordt er in de wijk Schoenmakershoek van half november tot en met half december een proefgebied ingericht. In dit gebied zal het volgende te zien zijn:
De huidige situatie: Vendelierstraat
Een situatie met 100% LED verlichting: Landjuweel en deel Busschieterslaan (van T-splitsing met Landjuweel tot T-splitsing met Vaandrigstraat)
Een situatie met LED verlichting die op bepaalde tijden dimt*: Deel Busschieterslaan (van T-splitsing met Vaandrigstraat tot T-splitsing met Herautstraat)
Een situatie waarbij de lichtmasten om en om aan- en uitgeschakeld zijn**: Vaandrigstraat
* Tijden waarop een verandering zal plaatsvinden in openbare verlichting: 20:00 uur, 24:00 uur, 05:00 uur en 06:30 uur.
** Van deze situatie is sprake tot 23:00 uur. Na 23:00 uur zullen alle lichtmasten gewoon branden volgens het huidige schema.

Aan het begin en het einde van elk gebied wordt een bord geplaatst (begin proefgebied / einde proefgebied) met daarop vermeld wat er in het desbetreffende gebied te zien is.

Enquête
In vervolg op de proef met openbare verlichting, wil de gemeente van haar inwoners graag weten wat hun mening is ten aanzien van het dimmen van de openbare verlichting. Deze meningen worden geïnventariseerd via een anonieme (digitale) enquête.

Open de enquête via deze link: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEV2YWhMLTlmMEdxN2ZSTmh4NjNQZGc6MQ

De link naar de enquête is ook terug te vinden op de homepage van deze gemeentelijke website bij ‘Uitgelicht’. Op basis van de uitkomst van deze enquête zal bepaald worden hoe de openbare verlichting van Etten-Leur er in de toekomst uit gaat zien.

bron: www.etten-leur.nl