Energiezuinige LED verlichting op fietspad Veldwijk

WOERDEN – Het college van B & W heeft onlangs de concept-beleidsnotitie ‘Licht op Verlichting’ (pdf) vastgesteld. Hiermee streeft de gemeente naar een openbare verlichting die veilig, duurzaam en kostenefficiënt is. Donderdagavond was de openbare verlichting onderwerp van gesprek tijdens de raadscommissie. Als actiepunt uit de concept-beleidsnotitie gaat de gemeente van start met een nieuwe aanpak voor de openbare verlichting langs fietspad Veldwijk tussen Harmelen en Woerden.

Veldwijk is een hoofdfietsroute tussen Harmelen en Woerden. Veel scholieren van het middelbaar onderwijs maken dagelijks gebruik van dit fietspad. Veldwijk is toe aan onderhoud van het wegdek. De gemeente grijpt dit moment aan om ook de openbare verlichting te vernieuwen. Wethouder milieu Bob Duindam licht toe:

“Op Veldwijk laat de gemeente energiezuinige Led-lampen in eigen beheer plaatsen. Daarnaast willen we de schade aan de ecologie (dieren en planten) beperken. Bijvoorbeeld door in de nachtelijke uren de lichtintensiteit te verminderen. Ook hoort de gemeente graag van bewoners wat het gewenste lichtniveau is op diverse tijden. Hoe willen ze het hebben in de avond? Hoe in de nacht? Moet de verlichting reageren op beweging? Door gebruik te maken van een innovatief lichtmanagementsysteem bestaat de mogelijkheid om het lichtniveau aan te passen aan de wensen van de gebruikers. Dit innovatieve concept dient ook als voorbeeld voor wat er in de rest van Woerden mogelijk wordt.”

De uitvoering van het verlichtingsplan en de asfalteringswerkzaamheden vinden plaats in de zomervakantie, zodat de hinder voor fietsers beperkt blijft.

Het inzetten van slimme verlichting was al een idee in 2011. Het wordt nu in uitvoering gebracht op Veldwijk.

bron: www.dichtbij.nl