Energiezuinige feestverlichting in centrum van Grave

Ondernemersvereniging en gemeente zetten in op duurzaamheid
GRAVE – De historische binnenstad van Grave wordt komende winter voorzien van duurzame feestverlichting. De nieuwe LED-verlichting verbruikt vijf keer minder energie dan de traditionele feestverlichting die tot nu toe altijd in het centrum hing. De feestverlichting is een initiatief van ondernemersvereniging Graveon. De gemeente Grave draagt eenmalig een bedrag van 7.500 euro bij.

Fraaie feestverlichting werkt sfeerverhogend en is goed voor het lokale ondernemersklimaat. Wanneer de winkelstraten er aantrekkelijk uitzien, zal dit bezoekers aantrekken en stimuleren om langer te verblijven in het winkelgebied. Vanuit die gedachte schafte Graveon (toen nog Ondernemersvereniging Grave, red.) in het verleden feestverlichting aan voor het Graafse centrum.

Geen taak gemeente
De gemeente droeg de afgelopen jaren financieel een steentje bij, hoewel feestverlichting niet behoort tot de kerntaken van een gemeente. Daarom vroeg de gemeente Graveon om met een nieuw investerings- en exploitatievoorstel te komen.
De ondernemersvereniging heeft gekozen voor duurzame feestverlichting. Dat houdt concreet in dat de bestaande verlichting wordt gerenoveerd en dat in de nieuwe situatie gebruik wordt gemaakt van LED-techniek. Deze techniek verbruikt vijf keer minder energie dan de traditionele feestverlichting en is minder storings- en onderhoudsgevoelig.

Zelfwerkzaamheid
Door veel zelfwerkzaamheid in de ombouw van de verlichting te steken, heeft Graveon de kosten flink terug kunnen brengen. De gemeente Grave ondersteunt deze werkzaamheden met een eenmalige bijdrage van 7.500 euro. Er wordt door Graveon geen investering gedaan in gebieden waar tot op heden geen verlichting hing. Uitgangspunt is dat dezelfde locaties verlicht worden als voorheen. In de nieuwe situatie wordt de verlichting ook niet langer aangesloten op het openbare verlichtingsnet. Verder gebeurt ook het ophangen en weghalen van de verlichting en het aan- en uitschakelen door Graveon zelf. De verlichting wordt wel opgeslagen op de gemeentewerf.

2012
Graveon draagt na 2014 de feestverlichting over aan het Centrum Management Grave, dat daarmee ook verantwoordelijk wordt voor de exploitatie en de financiering in de toekomst. In de overbruggingsjaren 2012 en 2013 levert de gemeente jaarlijks nog een bijdrage in het exploitatietekort van 1.500 euro per jaar.

Escharen en Gassel
In Escharen en Gassel zijn de dorpsraden de initiatiefnemers geweest voor feestverlichting. In het iDop (Integraal Dorpsontwikkelingsplan) gaf Escharen aan behoefte te hebben aan vervanging en uitbreiding van haar feestverlichting. Mocht er vanuit Escharen een aanvraag ten aanzien van de feestverlichting komen, dan zal de financiering daarvan opnieuw bekeken moeten worden, geeft de gemeente aan.

bron: www.arenalokaal.nl